In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Etäkonttori varhaiskasvatuksen henkilöstön käyttöön

A-Ö
HAKEMISTO

Kuvassa kaksi lasta.

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen

1.8.2016 alkaen jokaisella lapsella on oikeus 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa. Oulun vaihtoehdot ovat:

 • 4 tuntia viitenä päivänä viikossa
 • ma - ke yhteensä 20 h
 • ke - pe yhteensä 20 h

Lapsen tarvitseman tuen tai perhetilanteen vuoksi voi laajuus olla yli 20 tuntia.

Huoltajan/huoltajien ollessa työssä tai opiskelemassa jokaiselle lapselle tarjotaan perheen tarpeen mukainen varhaiskasvatus. Vuoden 2017 alusta huoltaja tekee päiväkodin johtajan kanssa sopimuksen lapsensa tarvitsemasta hoitoajasta.

Maksuttomana vaihtoehtona perhe voi valita avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan.

Jotta varhaiskasvatuslain tavoitteet toteutuisivat kunkin lapsen kohdalla, on lapsen säännöllinen osallistuminen toivottavaa.


Palveluitamme ovat varhaiskasvatus ja päivähoito päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, esiopetus ja kerhotoiminta. Varhaiskasvatuksen palveluohjaus neuvoo ja ohjaa kaikissa kunnallisiin ja yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin liittyvissä asioissa.

Kun lapsesi hoidon tarve muuttuu, ota yhteyttä päiväkodin johtajaan!

Jos perheen tilanne muuttuu (esim. työllistyminen, työttömyys jne.), käyvät perhe ja päiväkodin johtaja yhteisen keskustelun, jossa valitaan lapselle sopivin tuntimäärä varhaiskasvatusta. 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on

 • edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia
   
 • tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista
   
 • toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset
   
 • varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö
   
 • turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä
   
 • antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa
   
 • tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä
   
 • kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen jayhteiskunnan jäsenyyteen
   
 • varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin
   
 • toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä.