Hakuaika koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2016 - 2017 on käynnissä - Ajankohtaista - Päivähoito ja esiopetus - Oulun kaupunki

Ajankohtaista päivähoidossa Ajankohtaista päivähoidossa

< Takaisin

Hakuaika koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2016 - 2017 on käynnissä

Ensi syksynä peruskoulun aloittaville ja tulevien 2. vuosiluokan oppilaille on mahdollista hakea paikkaa perusopetuksen iltapäivätoimintaan. Hakemus tehdään sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/iltapaivatoiminta viimeistään 20.3.2016.

Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä 1. ja 2. luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille klo 11 - 16.30.

Iltapäivätoiminnasta perittävä toimintamaksu on elokuusta 2016 alkaen100 euroa/kalenterikuukausi. Läsnäolopäivien määrä tai kuukausien pituus ei vaikuta maksuun. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään puolet.

Elokuusta 2016 alkaen käytössä on sisaralennus. Ensimmäisestä lapsesta maksu on 100 € ja seuraavista lapsista 50 €.

Mikäli ette ota vastaan myönnettyä iltapäivätoimintapaikkaa, tulee paikka irtisanoa ennen toiminnan käynnistymistä, ettei elokuun maksua peritä.

Jos lapsi myöhemmin jää kokonaan pois toiminnasta, tulee paikka irtisanoa ennen kuluvan kuun 15. päivää seuraavan kuukauden osalta, ettei seuraavasta kuukaudesta mene enää toimintamaksua. Jos ilmoitus tehdään 15. päivän jälkeen, seuraavasta kuukaudesta peritään puolet kuukausimaksusta, mikäli lapsella ei ole läsnäolopäiviä. Kuukausimaksu peritään täysimääräisenä, mikäli lapsella on läsnäolopäivä/-päiviä.

Irtisanomiset tehdään sähköpostilla osoitteeseen iltapaivatoiminta@ouka.fi.

Lisätiedot:

suunnittelija Jaana Valtanen p. 044 7038230
ohjauksen koordinaattori Kati Niskala p. 050 4355850
ohjauksen koordinaattori Mari Koukkari p. 050 5267233

sähköpostitse: etunimi.sukunimi@ouka.fi
www.ouka.fi/iltapaivatoiminta


Suosittelemme

Daisy Net

sähköinen asiointikanava lapsen lomien ja poissaolojen ilmoittamiseen ja hoitoaikavarausten tekemiseen

Esiopetuksen Wilma

Asioi verkossa

- sivulla löytyy erilliset sähköiset asiointikanavat uusille asiakasperheille ja nykyisille asiakasperheille