Hoitoaikaan perustuvien sopimusten teko on alkanut päiväkodeissa - Ajankohtaista - Päivähoito ja esiopetus - Oulun kaupunki

Ajankohtaista päivähoidossa Ajankohtaista päivähoidossa

< Takaisin

Hoitoaikaan perustuvien sopimusten teko on alkanut päiväkodeissa

Oulun kaupungin päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa siirrytään hoitoaikaan perustuvaan laskutukseen 1.1.2017 alkaen. Perheet tekevät 30.11.2016 mennessä sopimuksen hoitoajasta oman päiväkodin johtajan kanssa. Päivähoidon asiakasperheet saavat tarvittavat ohjeet ja lomakkeet lapsensa päiväkodista. Lomakkeet ovat myös tulostettavissa Päivähoitomaksut-sivulta.

Sopimusta ei kuitenkaan tehdä perheiden kanssa, joilla on sopimus 20 tunnin varhais­kasvatuksesta. Nämä perheet jatkavat voimassa olevien sopimustensa mukaisesti.
 

Sopimuksessa lapselle valitaan maksuluokka, joka rajaa hänen kuukausittain käytössä olevan hoitoajan. 

Maksuluokat ovat:

Käytössä olevat tunnit/kk           Maksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta Hoitopäivän keskim. pituus, mikäli lapsi hoidossa kaikkina toimintapäivinä
0-80 50 % alle 4 h
81-105 60 % alle 5 h
106-120 75 % alle 5 h 30 min
121-150 90 % alle 7 h
151- 100 % yli  7 h

Maksuluokkaa valittaessa kannattaa miettiä, kuinka pitkiä lapsen hoitopäivät ovat olleet viime aikoina. Kuukaudessa on keskimäärin 21 toimintapäivää, joten hoitopäivän pituus kerrotaan 21:llä. Näin saa arvion siitä, montako tuntia lapsi on hoidossa kuukaudessa. Arvio helpottaa maksuluokan valintaa. Maksuluokkaa valittaessa on suositeltavaa jättää hieman ”pelivaraa”, jotta yllättävät muutokset perheen aikatauluissa eivät johda maksuluokan ylitykseen.

Esiopetusikäisellä lapsella, joka tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, maksuluokat ovat:

Käytössä olevat tunnit/kk           Maksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta Hoitopäivän keskim. pituus, mikäli lapsi hoidossa kaikkina toimintapäivinä
    Vain maksuton esiopetus 4 h/pvä
1-25 60 % alle 1 h
26-40 75 % alle 1 h 30 min
41-70 90 % alle 3 h
71- 100 % yli  3 h


Esiopetusaikaa (4 tuntia/päivä) ei huomioida laskutuksessa ja maksuluokan valinnassa. 
 

Hoitoajat varataan ja poissaolot ilmoitetaan sähköisesti

Huoltajat varaavat hoitoajat heidän käyttöönsä tulevan sähköisen varauskalenterin kautta. Hoitoaikojen varaami­sessa noudatetaan jatkuvan ilmoittamisen periaatetta, eikä sitä ole sidottu kiinteisiin määräaikoihin. Varauskalenteri lukittuu seitsemän päivää kuluvasta päivästä eteenpäin (lukitusaika). Mikäli varaus tehdään esimerkiksi maanantaina, on varauskalenteri lukittu seuraavan viikon maanantaihin saakka ja varauksia voi tehdä seuraavan viikon tiistaista eteenpäin.

Lukitusajalle ei ole mahdollista tehdä uusia hoitoaikavarauksia, eikä lukitusajalla olevia hoitoaikavarauksia voi muokata. Sairas- ja poissaolomerkinnän tekeminen on kuitenkin mahdollista. Lukitusajan ulkopuolella hoitoaikavarauksia ja poissaoloja voi muokata tarpeen mukaan. Lukitusajalla varmistetaan, että päiväkodilla on etukäteen tieto hoitoon tulevista lapsista. Tietoa hyödynnetään mm. aterioiden tilaamisessa, päiväkodin toiminnan ja henkilö­kunnan työvuorojen suunnittelussa.

Poissaolot ilmoitetaan jatkossa sähköisesti saman varauskalenterin avulla. Varauskalenteriin merkitään tällöin joko poissa tai sairas. Mikäli poissa- tai sairasilmoitus kohdistuu lukitusajalla olevaan ennalta varattuun hoitopäivään, varattu hoitoaika huomioidaan laskutuksessa.

Ympärivuorokautista tai jatkettua hoitoa tarjoavissa ryhmissä hoidon varaamista ja poissaolojen ilmoittamista koskevat määräajat pysyvät ennallaan.

Työstä johtuvat viime hetken pakolliset muutokset sovitaan tapauskohtaisesti päiväkodin johtajan kanssa.

Huoltajan portaali käyttöön keväällä

Hoitoaikavarausten tekemisen ja poissaolojen ilmoittamisen lisäksi huoltaja voi seurata lapsen toteutunutta hoitoaikaa. Portaalissa voi katsella ja muokata lapsen ja perheen tietoja.  Päiväkodin ja perheen välinen viestintä tapahtuu ensi keväästä alkaen portaalin kautta. Huoltajan portaalin käyttöönotosta tiedotetaan myöhemmin ja jaetaan ohjeet sen käyttöön.


Lisätietoja sopimuksen tekemisestä ja hoitoaikaperusteisesta laskutuksesta saa päiväkodin johtajilta ja esittelyvideosta.

 


Suosittelemme

Daisy Net

sähköinen asiointikanava lapsen lomien ja poissaolojen ilmoittamiseen ja hoitoaikavarausten tekemiseen

Esiopetuksen Wilma

Asioi verkossa

- sivulla löytyy erilliset sähköiset asiointikanavat uusille asiakasperheille ja nykyisille asiakasperheille