Tietoa varhaiskasvatuslain muutoksesta ja sen valmistelusta - Ajankohtaista - Päivähoito ja esiopetus - Oulun kaupunki

Ajankohtaista päivähoidossa Ajankohtaista päivähoidossa

< Takaisin

Tietoa varhaiskasvatuslain muutoksesta ja sen valmistelusta

Valmistaudumme Oulun kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa uuden varhaiskasvatuslain[1] tuomiin haasteisiin.  Laki ja asetuksen muutokset astuvat voimaan 1.8.2016.  Olemme valmisteluissa käyneet keskusteluja huoltajien ja useiden muiden toimijoiden kanssa.

Mitä varhaiskasvatuslaki tarkoittaa käytännössä?

 • Huoltajan/huoltajien ollessa työssä tai opiskelemassa jokaiselle lapselle tarjotaan perheen tarpeen mukainen varhaiskasvatus.
   
 • Jatketun aukiolon ja vuorohoidon palveluita tarjotaan entiseen tapaan kaikille niille perheille, joiden lapsilla on huoltajan työstä/opiskelusta johtuvavuorohoidon tai jatketun aukiolon tarve.
   
 • Jokaisella lapsella on oikeus 20 h varhaiskasvatukseen viikossa.  Lapsen tarvitseman tuen tai perhetilanteen vuoksi voi laajuus olla yli 20 tuntia. Edellä mainituilla perheillä ei ole oikeutta kotihoidontukeen. Maksuttomana vaihtoehtona perhe voi valita avoimen varhaiskasvatuksen (kts. alla).
   
 • Varhaiskasvatuksesta peritään maksu perheen tulojen, palvelutarpeen ja perhekoon mukaisesti. Mahdolliset uudet asiakasmaksut tarkentuvat kevään 2016 aikana.
   
 • Maksuton avoin varhaiskasvatus jatkuu Oulussa – perheellä on oikeus kotihoidontukeen! 
  Kotona lastaan hoitavilla perheillä on edelleen mahdollisuus valita maksutonta avointa varhaiskasvatusta kahdesti tai kolmesti viikossa kokoontuvissa varhaiskasvatuskerhoissa. Perheellä on lisäksi mahdollisuus osallistua perhekerhoon. Näiden ryhmien toiminta-aika on kolme tuntia kerrallaan. Toimintaa ohjaa koulutettu henkilökunta ja toiminta on tavoitteellista varhaiskasvatusta.
   

Miten voin vaikuttaa huoltajana siihen, että lapseni saa tarvitsemansa varhaiskasvatuksen palvelun?

Kevään ja alkusyksyn aikana keskustellaan nykyisten asiakasperheiden kanssa lapsen ja perheen tarvitsemasta varhaiskasvatuksen laajuudesta. Keväällä keskustellaan kotona olevien huoltajien kanssa ja syksyllä kartoitetaan työssä/opiskelemassa olevien perheiden tilanne. Keskustelun tueksi on laadittu lomake, jossa perheet esittävät toiveensa palvelun laajuudesta. Huoltaja ja päiväkodin johtaja yhdessä käyvät keskustelun. Näin varmistutaan siitä, että päätökset tehdään lapsen ja perheiden tarpeista lähtien.

Elokuussa aloittavat uudet asiakasperheet tekevät sähköisen hakemuksen. Varhaiskasvatuksen palveluohjaus ottaa yhteyttä huoltajaan ja yhdessä tarkastellaan lapsen tarvitseman varhaiskasvatuspalvelun laajuus.

Tavoitteena on muodostaa syksyllä aloittavat lapsiryhmät niin, että nykyiset asiakkaat jatkavat samassa päiväkodissa tutun henkilökunnan ja lasten kanssa.

Julkaisemme kevään aikana tiedotteiden muodossa tietoa valmistelun etenemisestä.
 


Suosittelemme

Daisy Net

sähköinen asiointikanava lapsen lomien ja poissaolojen ilmoittamiseen ja hoitoaikavarausten tekemiseen

Esiopetuksen Wilma

Asioi verkossa

- sivulla löytyy erilliset sähköiset asiointikanavat uusille asiakasperheille ja nykyisille asiakasperheille