Varhaiskasvatuksen uudet asiakasmaksut astuivat voimaan 1.8.2016 - Ajankohtaista - Päivähoito ja esiopetus - Oulun kaupunki

Ajankohtaista päivähoidossa Ajankohtaista päivähoidossa

< Takaisin

Varhaiskasvatuksen uudet asiakasmaksut astuivat voimaan 1.8.2016

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa uudet indeksikorotuksen mukaiset maksut astuivat voimaan 1.8.2016 alkaen. Maksuun vaikuttavat perheen koko, bruttotulot ja lapselle valittu varhaiskasvatuksen laajuus.

Korkein perittävä asiakasmaksu on 290 €/kk ja alin 27€/kk. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminta ja esiopetus on maksutonta.

Syyskauden 2016 aikana varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa noudatetaan hoitopäiviin perustuvaa kuukausimaksua. Pyykösjärven, Huonesuon, Välikylän, Iinatin ja Värtön päiväkotien asiakasperheet jatkavat hoitoaikaperusteisessa asiakaslaskutuksessa.

Asiakasmaksut 1.8.2016 alkaen

Huomioithan, että lopullinen asiakasmaksu määritellään asiakasmaksuyksikössä toimittamiesi tulotietojen perusteella.

Lapsen käyttämän palvelun vaikutus asiakasmaksuun

Jokaisella lapsella on 1.8.2016 alkaen oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Huoltajan työstä tai opiskelusta johtuen lapsella on lisäksi oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen. Laajempaa varhaiskasvatusta järjestetään myös, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai on muuten lapsen edun mukaista. Esikoululainen voi tarvita vanhempien työstä tai opiskelusta johtuen maksuttoman esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta (esiopetus + päivähoito).

Alla olevasta taulukosta voit katsoa kuinka lapselle valittu palvelu vaikuttaa maksuprosenttiin niissä tilanteissa, jolloin lapsi ei ole kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa:

Valittu palvelu Maksuprosentti kokoaikaisesta
varhaiskasvatuksesta
20 tunnin varhaiskasvatus (päivittäin 4 h tai osaviikkoinen esim. ma-ke tai ke-pe)  50 %
Laajennettu varhaiskasvatus 5 h/päivä  60 %
Laajennettu varhaiskasvatus 6 - 8 h/päivä 100 %
Esiopetusikäisten lasten osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu (esiopetus + päivähoito)  60 %
Osapäiväinen enintään 5 tuntia/päivä  60 %
* Työstä/opiskelusta johtuva vähäisempi palveluntarve 12 - 14 päivästä kalenterikuukaudessa Maksu peritään sovittujen hoitopäivien mukaan (kuukausimaksu jaetaan 20 ja kerrotaan sovittujen hoitopäivien määrällä)
** Perhepäivähoidon 8 h/päivä  20% hyvitys kokoaikaisesta maksusta

* Perheellä on mahdollisuus tehdä sopimus vähäisemmästä palvelutarpeesta 12 - 14 päivästä kalenterikuukaudessa syyskaudelle 2016.
** Perhepäivähoidossa on mahdollisuus sitoutua max. kahdeksan (8) tunnin hoitoaikaan viitenä päivänä viikossa.

Lisätietoja asiakasmaksuista löydät täältä.
Lisätietoja vähäisemmästä palvelutarpeesta löydät täältä.

Kaikki Oulun kaupungin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaat siirtyvät asteittain hoitoaikaperusteiseen asiakaslaskutukseen vuoden 2017 aikana!

Syyskauden 2016 aikana työntekijöiden ja asiakasperheiden kanssa valmistaudutaan hoitoaikaisen asiakaslaskutuksen toimintamalliin tiedotuksen kautta ja asiakasperheet perehdytetään hoitoaikojen varausjärjestelmän käyttöön.

Lisätietoja antavat:
Oulun konttorin asiakasmaksuyksikkö, p. 08 5585 3780 (asiakastiedustelut)
Varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissanen, p. 044 703 6989

Suosittelemme

Daisy Net

sähköinen asiointikanava lapsen lomien ja poissaolojen ilmoittamiseen ja hoitoaikavarausten tekemiseen

Esiopetuksen Wilma

Asioi verkossa

- sivulla löytyy erilliset sähköiset asiointikanavat uusille asiakasperheille ja nykyisille asiakasperheille