Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

< Takaisin

Sivistys rakentaa Oulua - Sivistysohjelma 2026 on valmistunut


Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi eilisessä kokouksessaan 24.1.2019 sivistysohjelman 2026, jonka vision mukaisesti sivistys rakentaa Oulua. Visio kiteyttää, mikä merkitys ja arvostus sivistyksellä on Oulussa.

Vision taustalla on oikeita valintoja ja tekoja: sivistys on Oulussa aidosti keskiössä. ”Sivistys rakentaa Oulua” on aktiivinen viesti, joka antaa puitteet osallistua monenlaiseen keskusteluun ja toimintaan. 

Toimenpiteet neljän teeman alla

Sivistysohjelma on Oulun kaupunkistrategiaan pohjautuva sivistys- ja kulttuuripalveluiden oma toimenpideohjelma vuoteen 2026. Ohjelmassa on määritelty toimialan visio, missio sekä toiminnan tavoitteet ja painopisteet. Lisäksi siinä on määritelty sivistys- ja kulttuuripalveluiden kaikkien vastuualueiden toimenpiteet yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpiteet on koottu neljän teeman alle: Oppiva Oulu, Liikkuva Oulu, Nuorten Oulu ja Kulttuuri-Oulu. 

​Sivistysohjelmaan voit tutustua Oulu oivaltaa -sivustolla: www.ouka.fi/ouluoivaltaa

Sivistysohjelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä kasvatuksen ja koulutuksen tueksi. Kaupunki tarjoaa eheän kasvatus- ja koulupolun varhaiskasvatuksesta korkeakouluopintoihin. Oulu tukee kaupunginosakulttuuria ja yhteisöllisyyden rakentumista tarjoamalla kaikenikäisille monipuolisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Oulussa kannustetaan kansainvälistymiseen ja sekä kansainväliset vieraat että uudet oululaiset ovat tervetulleita. Oulun monipuoliset kulttuuri- ja liikuntapalvelut tarjoavat hyvinvointia niin mielelle kuin keholle. Kukoistavat oululaiset luovat valovoimaisen Oulun. 

Laaja-alainen valmistelu taustalla

Sivistysohjelman valmisteluun on osallistunut viimeisen puolen vuoden aikana laajasti omaa henkilöstöä, kuntalaisia, päättäjiä ja yhteistyökumppaneita työpajojen, seminaarien ja keskustelutilaisuuksien muodossa. 

Sivistysohjelman tavoitteiden toteutuminen ja ohjelman ajantasaisuus arvioidaan joka vuosi talousarvioprosessin yhteydessä. 

Sivistysohjelman sisällöistä viedään vielä kaupunginhallituksen päätettäväksi ne asiat, jotka edellyttävät toimialojen välistä sopimista ja yhteistyötä.

Tämän vuoden aikana toteutetaan sivistysohjelmaan pohjautuva Oulu oivaltaa -kampanja kaikille oululaisille.

Jakolinkki

 

Esiopetuksen Wilma

Wilma-ohje huoltajille (pdf)
 

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja