Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

< Takaisin

Oulu selvitti maksuttoman varhaiskasvatuksen toteutuksen kustannukset

Oulun kaupunki on selvittänyt tänä syksynä maksuttoman varhaiskasvatuksen toteutuksen kokonaisvaikutuksia. Selvityksen laati Vertikal Oy.

Selvityksen aineisto on koottu monipuolisesti. Henkilöstö haastatteli lapsia 14 päiväkodissa (660 lasta), ja varhaiskasvatuksen asiakasperheet saivat vastata 28.5.-15.6.2018 verkkokyselyyn. Verkkokyselyyn vastasi 1282 huoltajaa. Verkkokyselyssä kysyttiin varhaiskasvatuksen maksuttomuuteen ja varhaiskasvatusoikeuteen liittyvistä asioista.

Selvityksessä on lisäksi  verrattu maksuttomuuden ja nykytilanteen kustannuksia toisiinsa, on laadittu perheisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi sekä hyödynnetty tilastotietoja.

 

Vastaajien enemmistö valmis maksamaan varhaiskasvatuksesta


Selvityksen mukaan noin 90 % vastaajista pitää Oulua vähintään hyvänä lapsiperheiden asuinpaikkana (hyvä, erittäin hyvä tai erinomainen).

Varhaiskasvatuksen maksuttomuus nähdään ristiriitaisena tavoitteena. Vastaajien enemmistö (n. 60 %) on valmis maksamaan ja katsoo, että kohtuulliset maksut soveltuvat varhaiskasvatukseen. Avopalautteiden perusteella maksuttomuuden epäillään johtavan resurssien niukkenemiseen.

Kun varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja uudistettiin vuoden 2018 alusta, alenivat etenkin pienituloisten asiakasmaksut, ja niin kutsuttuun nolla-maksuluokkaan siirtyi entistä enemmän perheitä. Muun muassa työttömien, opiskelijoiden, pienituloisten ja osa-aikatyötä tekevien palvelu on suurelta osin maksutonta. Asiakasmaksut määritellään progressiivisesti tulojen perusteella – mitä suuremmat tulot, sitä suurempi maksu.

Kyselyn perusteella huoltajat eivät näe maksuttomuutta välttämättömänä. Mikäli maksuttomuus toteutettaisiin niin, että varhaiskasvatusoikeus olisi rajattu 20 tuntiin viikossa kotona olevilta, se maksaisi Oulun kaupungille noin 16 miljoonaa euroa vuodessa enemmän kuin nykyään, kun kaikki vaikutukset otetaan huomioon. Jos kaikki lapset saisivat käydä kokopäivähoidossa ilman rajausta, kustannukset olisivat 24 miljoonaan euroa nykyistä suuremmat.

Toisaalta maksuttomuuden myötä lapsiperheiden käyttöön vapautuisi noin 18 miljoonaa euroa. Tämä toimisi alueellisena piristysruiskeena, ja uusia työpaikkoja voisi syntyä mm. palveluammatteihin ja päiväkoteihin.
 

Selkeä enemmistö kannattaa oikeuden rajaamista


Selvityksen mukaan 75 % oululaisista huoltajista katsoi, että subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen on hyvä tehdä. Vain 25 % vastusti rajaamista, eli kannatti täyttä subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta. 67 % huoltajista kertoi lapsen kokemuksen pohjalta, ettei subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisella ole ollut vaikutusta tai se on koettu myönteisenä.

Niistä vanhemmista, joiden lasten varhaiskasvatusoikeutta on rajattu, 65 % oli sitä mieltä, että palvelun rajaaminen sopii, jollei perheellä ole työstä tai opiskelusta johtuvaa tarvetta tai että palvelun käyttöä on hyvä jotenkin rajata.

Oulussa noin 800 lasta käyttää 20 tunnin varhaiskasvatusoikeutta. Näistä 25 %:lle (200 lasta)  toteutuu perheen aloitteesta laajennettu varhaiskasvatusoikeus.

Oulu on mukana 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa elokuusta 2018 heinäkuun 2019 loppuun saakka. Kokeilussa 5-vuotiaat saavat varhaiskasvatusta maksutta 20 tuntia viikossa.Oulu selvitti maksuttoman varhaiskasvatuksen toteutuksen kustannukset

 

Jakolinkki

Esiopetuksen Wilma

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja