Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

< Takaisin

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat ensi vuoden alusta

 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu vuoden 2018 alusta siten, että pieni- ja keskituloisilta perittäviä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 50 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. 
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy edelleen perheen bruttotulojen ja koon sekä lapsen käyttämän varhaiskasvatusajan mukaisesti. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina tulorajan ylittävistä perheen kuukausittaisista bruttotuloista.
 
Korkein maksu on nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta enintään 290 €/kk, toisesta lapsesta 50 prosenttia eli 145 €/kk ja perheen muista lapsista 20 prosenttia (58 €/kk) nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Alin perittävä maksu säilyy ennallaan eli alle 27 euron maksua ei peritä. 
 
Maksujen määräytymisen perusteena olevia tulorajoja korotetaan niin, että perheen koon mukaan määräytyvään pienituloisuuden rajaan lisätään 500 euroa. Samalla maksuprosentteja muutetaan siten, että se on aina 10,70 % riippumatta perheen koosta (nykyinen 7,9–11,5 % perheen koon mukaan).
 

Uudetkin maksut perustuvat hoitoaikaan

 
Oulun kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa otetaan uuden lain mukaiset maksut käyttöön vuoden 2018 alusta. Lisäksi Oulun kaupunki luopuu toistaiseksi hoitoaikaan perustuvan laskutuksen mallista ensi vuoden alusta.

Uudetkin maksut perustuvat hoitoaikaan. Kun lapsi on varhaiskasvatuksessa yli 7 tuntia päivittäin tai yli 13 päivää kuukaudessa, peritään maksu täysimääräisesti. Jos lapsen hoidon tarve on vähäisempi, maksu peritään tehdyn sopimuksen mukaisesti: 20 h/vko tai 10 pv/kk maksu on 50 % kokoaikaisesta maksusta, 5-6 h/pv tai 13 pv/kk maksu on 75 % kokoaikaisesta maksusta.
 
Asiakasmaksulaki ei koske yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja, vaan niistä sovitaan palvelun tuottajan ja huoltajien välisellä sopimuksella. Palveluseteliasiakkaiden omavastuuosuudet määräytyvät kuitenkin lain mukaisesti.
 
Varhaiskasvatuksen asiakasperheet saavat alla olevat yksityiskohtaiset ohjeet tulevista muutoksista myös lapsensa hoitopaikasta. 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteet 1.1.2018 alkaen (pdf)

Jakolinkki

 

Esiopetuksen Wilma

Wilma-ohje huoltajille (pdf)
 

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja