Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Hakeminen, maksut ja paikan irtisanominenVoit hakea lapsellesi paikkaa 

 • kunnallisiin ja yksityisiin päiväkoteihin
 • kunnalliseen ja yksityiseen perhepäivähoitoon
 • avoimen varhaiskasvatuksen kerhoihin

Sähköinen hakemus tulee jättää neljä (4) kuukautta ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamisajankohtaa. Jos kyseessä on äkillinen työllistyminen tai äkillinen opintojen alkaminen ja varhaiskasvatuspaikan tarve ei ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.
 

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen

Oulussa jokaisella lapsella on oikeus vähintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa. Huoltajan/huoltajien ollessa työssä tai opiskelemassa on lapsella oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.  Myös lapsen tarvitseman tuen tai perhetilanteen vuoksi voi laajuus olla yli 20 tuntia. Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan.

Oulun vaihtoehdot 20 tuntiin viikossa ovat:

 • 4 tuntia viitenä päivänä viikossa
 • ma - ke yhteensä 20 h
 • ke - pe yhteensä 20 h

Maksuttomana vaihtoehtona perhe voi valita avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan
 

1.8.2020 alkaen lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen sijaan perhe voi valita seuraavista vaihtoehdoista kunnallisessa varhaiskasvatuksessa (vähemmän palvelutarpeen vaihtoehdot):

 • lapsi on varhaiskasvatuksessa 10 päivää kuukaudessa
 • lapsi on varhaiskasvatuksessa 13 päivää kuukaudessa
 • lapsi on varhaiskasvatuksessa alle 5 tuntia päivittäin
 • lapsi on varhaiskasvatuksessa alle 7 tuntia päivittäin


 

Kuva toimii linkkinä esitteeseen Oppiminen alkaa varhaiskasvatuksestaTutustu esitteeseemme
Oppiminen alkaa varhaiskasvatuksesta

 

Oulu-apu

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi oululaiset auttajat ovat yhdistäneet voimansa. Oulu-apu on ruoka- ja asiointiapua, neuvontaa sekä keskusteluapua ja psyykkistä tukea. 

Oulu-avun nettisivulta löydät Oulu-apuun liittyvät palvelut ja yhteystiedot.

Ajankohtaista

< Takaisin

Kaikilla lapsilla oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen elokuun alusta

Varhaiskasvatuslaki muuttuu 1.8.2020 alkaen siten, että lapsella on subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen.

Oulussa on tällä hetkellä rajattu oikeus 20 tuntia viikossa lapsilla, joiden huoltaja/huoltajat ovat kotona. Jatkossa kaikilla lapsilla on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, eikä huoltajan työssäolo, opiskelu, työttömyys, äitiyslomat jne. rajoita tätä oikeutta.

Voit valita kokoaikaisen varhaiskasvatuksen sijaan perheellesi sopivamman vaihtoehdon

Perhe voi valita myös seuraavista vaihtoehdoista kunnallisessa varhaiskasvatuksessa (vähemmän palvelutarpeen vaihtoehdot):

 • lapsi on varhaiskasvatuksessa 10 päivää kuukaudessa
 • lapsi on varhaiskasvatuksessa 13 päivää kuukaudessa
 • lapsi on varhaiskasvatuksessa alle 5 tuntia päivittäin
 • lapsi on varhaiskasvatuksessa alle 7 tuntia päivittäin

Vähemmän palvelutarpeen vaihtoehdoista perhe tekee sopimuksen päiväkodin johtajan kanssa. Perheet ilmoittavat etukäteen lapsen läsnäolopäivät päiväkotiin/perhepäivähoitajalle.

Lisäksi Oulussa on tarjolla maksuttomia avoimen varhaiskasvatuksen kerhoja. Kerhot ovat hyvä vaihtoehto perheille, joilla ei ole tarvetta kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Perheen saama kotihoidontuki, kuntalisä tai palvelutakuu eivät ole esteenä avoimeen varhaiskasvatukseen osallistumiselle.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2020 alkaen 288 euroa. Seuraavan lapsen maksu on 50 % ensimmäisen lapsen maksusta eli 144 euroa ja kustakin seuraavasta lapsesta 20 % ensimmäisen lapsen maksusta, enimmillään 58 euroa. Pienin perittävä maksu on 27 euroa. Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliasiakkaiden omavastuuosuudet määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain periaatteiden mukaisesti. Kuukausimaksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan. 

Perheen valitessa lapselleen vähemmän palvelutarpeen kuin kokoaikaisen varhaiskasvatuksen huomioidaan asiakasmaksuissa seuraavasti (koskee kunnallista varhaiskasvatusta):

Maksuprosentit valitun palvelulaajuuden mukaan
Valittu palvelu Maksuprosentti kokoaikaisesta maksusta
10 päivää kuukaudessa 50 %
13 päivää kuukaudessa 75 %
Alle 5 tuntia päivittäin 60 %
Alle 7 tuntia päivittäin 75 %
Esiopetus + varhaiskasvatus 10 pv/kk 30%
Esiopetus + varhaiskasvatus 13 pv/kk 45 %
Esiopetus + varhaiskasvatus alle 3 h/pv 45 %
Esiopetus + kokoaikainen varhaiskasvatus 60 %
Avoimen varhaiskasvatuksen kerho maksuton
Esiopetus 4h/pv maksuton

 

Jakolinkki

Kysyttävää varhaiskasvatuksesta?

 • Käyntiosoite work Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, Oulu10 (Torikatu 10), 90100 Oulu
 • Postiosoite postal PL 17 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin work 08 558 45300
 • Sähköposti
 • Aukioloajat Puhelinpäivystys arkisin
  klo 9.00–12.00
 • Palveluohjauksesta saat ohjausta ja neuvontaa varhaiskasvatuksen asioihin liittyen (esim. päiväkotipaikan hakeminen).
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Kysyttävää asiakasmaksuista

 • Käyntiosoite work Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimi, Oulu10 (Torikatu 10), 90100 Oulu
 • Postiosoite postal PL 75 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin work 08 558 45300
 • Sähköposti
 • Aukioloajat Puhelinpäivystys arkisin klo 9.00 - 12.00
 • Asiakasmaksutiimistä saat tietoa varhaiskasvatusmaksuista, tuloselvitysten toimittamisesta sekä maksu- ja palvelusetelipäätöksiin liittyvistä asioista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Katso myös

Aukiolopoikkeukset

Lomakkeet

Hallinnon yhteystiedot

Oulu oivaltaa - Sivistysohjelma 2026

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja