Kesäajan poissaolot - kuuden viikon sopimus - Päivähoito ja esiopetus - Oulun kaupunki

Kesäajan poissaolot ja kuuden viikon sopimus Kesäajan poissaolot ja kuuden viikon sopimus

Ilmoita lapsesi kesälomat ja poissaolot sähköisesti


Ilmoita lapsesi kesäajan lomat, vapaapäivät ja muut poissaolot sähköisesti Daisy Net -varauskalenteriin.
 

Sopimus vähintään kuuden viikon yhtäjaksoisesta poissaolosta 

Sopimus vähintään kuuden viikon yhtäjaksoisesta poissaolosta tehdään 14.5.2017 mennessä sähköisesti Daisy Net -varauskalenteriin.

Kunnallisen päivähoidon asiakasperheet voivat tehdä sopimuksen lapsen/lasten vähintään kuuden (6) viikon yhtäjaksoisesta poissaolosta ajalla 1.6. – 31.8.2017, jolloin poissaolon ajalta ei peritä päivähoitomaksua (sivistys- ja kulttuurilautakunta 26.6.2014 § 28). 

HUOM! Kesäajan poissaolo ei oikeuta Kelan kotihoidontukeen.

Muutoksia poissaoloihin, joista tulee kesäajan maksuhyvityksiä, ei hyväksytä kuin erityissyistä. Näitä ovat vanhemman/vanhempien lomautus, irtisanominen, sairausloma ja työnantajan toiminnasta johtuva vuosiloman siirtäminen/muuttaminen. Kirjalliset todistukset yllä mainituista muutoksista tulee toimittaa päiväkotiin.