Lapsen hyvinvointi ja terveys

 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on luoda pohja lasten terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle sekä fyysistä aktiivisuutta edistävälle elämäntavalle yhdessä huoltajien kanssa. Yhteistyötä tehdään neuvolan ammattilaisten, lastensuojelun sekä muiden terveydenhoidon ja sosiaalipalveluiden toimijoiden kesken.