Lapsen hyvinvointi ja terveys

 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on luoda pohja lasten terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle sekä fyysistä aktiivisuutta edistävälle elämäntavalle yhdessä huoltajien kanssa. Yhteistyötä tehdään neuvolan ammattilaisten, lastensuojelun sekä muiden terveydenhoidon ja sosiaalipalveluiden toimijoiden kesken.

Hygienia

Oulun kaupungin varhaiskasvatuksella on ohjeistus päivähoidossa olevien lasten infektioiden ehkäisyyn. Tavoitteena on vähentää lasten ja henkilökunnan sairastavuutta ja sairaudesta johtuvia poissaoloja. Ohjeistus perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen "Infektioriskin vähentäminen päivähoidossa" sekä Oulun varhaiskasvatuksen strategiaan.

Jokaisessa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa on hygieniasuunnitelma, johon henkilökunta sitoutuu ja jonka toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Suunnitelma on liitetty yksikön varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten infektioiden ehkäisyä toteutetaan yhteistyössä lasten huoltajien kanssa. Huoltajat saavat tiedotteen arkipäivän hygienian tehostustoimista kotona ja päiväkodissa. Hygieniaohjeet löytyvät seuraaville kielille käännettyinä: englantialbaniavenäjäsomaliaranska ja ruotsi (pdf-tiedostot), sekä arabia ja vietnam (word).

Hygieniaohjeita

Kotihoito-ohjeita tavallisimpiin sairauksiin ja pulmiin

Työssä käyvällä, alle 10-vuotiaan lapsen vanhemmalla on oikeus jäädä pois työstä lapsen äkillisen sairauden ja hoidon järjestämisen vuoksi neljän päivän ajaksi. Lastenneuvolan terveydenhoitaja tai lasta hoitava lääkäri voi kirjoittaa todistuksen tilapäisestä hoitolomasta työnantajaa varten.

Pääsääntönä on, että sairaita lapsia ei saa viedä päivähoitoon. Tarttuvaa tautia sairastava lapsi viedään päivähoitoon vasta, kun tauti ei enää tartu ja lapsi on terve. Lapsi on terve, kun hän voi leikkiä ja osallistua toimintaan tarvitsematta erityishuomiota.

Valtakunnallisten ohjeiden mukaan päätäi-/kihomatotartunta ei anna aihetta lapsen eristämiselle päivähoidosta tai koulusta, eikä lasta tarvitse lähettää kotiin kesken päivän.

Flunssa

Mahatauti

Toistuvat vatsakivut lapsella

Päänsärky

Päätäi

Kihomadot

Syylät

THL:n lasten infektiot -sivu

Lapsen lääkehoitosuunnitelma

Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma laaditaan kaikille lääkehoitoa tarvitseville (esim. astma, diabetes, epilepsia, tulehdustaudit) varhaiskasvatuksessa oleville lapsille. Suunnitelma tehdään yhteistyössä lapsen huoltajien, lapsen ryhmän henkilökunnan/omahoitajan ja tarvittaessa lasta hoitavan terveydenhuollon henkilökunnan kanssa ennen lääkehoidon aloittamista päivähoidossa. Samaa lääkehoitosuunnitelmaa käytetään kaikissa kaupungin päiväkodeissa, kouluissa ja nuorisopalveluiden toiminnassa.

Lapsen lääkehoitosuunnitelma 

Tapaturmat päivähoidossa

Oulun kaupungilla on tapaturmavakuutus, joka korvaa lapselle päivähoidossa  tapahtuneiden tapaturmien hoidon. Omaisuusvahinkoja (esim. varkaudet) ei pääsääntöisesti korvata.

Vakuutetun huoltajan pikaohjeet haettaessa korvausta tapaturmasta

Vahinkoilmoituksen voi laatia oheista linkkiä käyttäen:

https://lomake.fennia.fi/kunnat/

Kiusaamiselta suojaaminen

Turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin luominen on varhaiskasvatuksen henkilökunnan tehtävä. Hyvän yhteishengen ylläpitäminen ja keskinäinen tuki muodostavat kasvatusilmapiiristä sellaisen, että kiusaamisesta on helppo kertoa ja siihen voidaan puuttua. Kiusaamista ehkäistään yhdessäolon taitoja edistävillä menetelmillä, kuten tapa- ja moraalikasvatuksella, sosiaalisten taitojen harjoittelulla, toisten huomioon ottamisella ja kaveritaitojen vahvistamisella. Kiusaamisen ehkäiseminen on koko henkilökunnan tehtävä ja kiusaamista ei tule hyväksyä. 

Jokaisessa varhaiskasvatus- ja esiopetusyksikössä laaditaan toimintamalli kiusaamiselta suojaamiseksi.