Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa

Tutustumisjakso

Ennen varhaiskasvatuksen alkua perheillä on mahdollisuus tutustumisjaksoon varhaiskasvatuspaikassa. Tutustumisjakso on pohja yhteistyölle. Tutustuminen alkaa vastuukasvattajan yhteydenotosta huoltajaan ja aloituskeskustelun sopimisesta. Tutustumisjakso kestää 1-2 viikkoa. Sen aikana tutustutaan varhaiskasvatuspaikkaan. 

Vastuukasvattaja

Jokaisella lapsella on nimetty vastuukasvattaja, joka vastaanottaa lapsen ja perheen varhaiskasvatuksen alkuvaiheessa, tutustuu heihin ja tutustuttaa perheen käytännön asioihin. Vastuukasvattaja on lapselle turvallinen aikuinen, joka luo vahvimman vuorovaikutussuhteen lapseen ja perheeseen hoidon alkuvaiheessa. Vastuukasvattaja toimii myös "siltana" ryhmän muuhun henkilökuntaan ja lapsiin perehdyttäessä uuteen ympäristöön. Lähtökohtana on lapsen perusturvallisuudesta huolehtiminen ja luottamuksellinen yhteistyö.  Perhepäivähoidossa vastuukasvattaja on lapsiryhmän perhepäivähoitaja.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä lapsen ja huoltajien kanssa.

Lisätietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta

Lapset puheeksi -keskustelu

Oulun kaupungissa on otettu käyttöön Lapset puheeksi -menetelmä. Lapset puheeksi -keskustelussa käydään yhdessä läpi lapsen arjen asioita kotiin, varhaiskasvatukseen, kouluun, harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyen. Tarkoituksena on lisätä yhteistä ymmärrystä lapselle tärkeistä asioista, jotka vaikuttavat hänen hyvinvointiinsa ja arjen sujumiseen. Keskustelu on vapaaehtoinen. Lapset puheeksi -keskustelu käydään varhaiskasvatuksen aloituksen yhteydessä sekä aina tarvittaessa.

Käytännön vinkkejä lapsen varusteista

  • varhaiskasvatuksessa lapset ulkoilevat säällä kuin säällä, joten säähän sopiva sisä- ja ulkovaatetus on tarpeen
  • varavaatteet nk. vahinkojen varalle
  • sisätossut 
  • lapsi joka nukkuu päiväunet voi tuoda mukaansa unikaverin esim. pehmolelun, unirievun
  • vaippaikäisille huoltajat tuovat  lapselle omat vaipat, kestovaippojen käytöstä sovitaan henkilökunnan kanssa
  • tutti/tuttipullo tuodaan kotoa
  • joskus kotoa tuodaan myös muita lapsen omia tarvikkeita, esim. rattaita tai leluja - sovi asiasta henkilökunnan kanssa
  • lapsen vaatteet ja varusteet kannattaa merkitä lapsen nimellä - näin ne löytyvät omistajansa helpommin mikäli sattuisivat katoamaan
     

Lapsen hyvinvointi ja terveys

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on luoda pohja lasten terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle sekä fyysistä aktiivisuutta edistävälle elämäntavalle yhdessä huoltajien kanssa. Yhteistyötä tehdään neuvolan ammatilaisten, lastensuojelun sekä muiden terveydenhoidon ja sosiaalipalveluiden toimijoiden kesken. 
Lisätietoa tavallisimmista lasten tartuntataudeista, hygieniasta, lapsen lääkehoitosuunnitelmasta jne. löydät Lapsen hyvinvointi ja terveys -sivuilta.