Päivähoitoon tutustuminen ja vastuuaikuinen Päivähoitoon tutustuminen ja vastuuaikuinen

Tutustumisjakso

Ennen varhaiskasvatuksen alkua perheillä on mahdollisuus tutustumisjaksoon päivähoitopaikassa. Sen aikana lapsi ja vanhempi tutustuvat päivähoitopaikkaan, hoitajiin, tiloihin ja muihin lapsiin. Tutustumisjakso kestää sopimuksen mukaan enintään 10 päivää. Tutustumisjakso on pohja kasvatuskumppanuudelle. Tutustuminen alkaa vastuuaikuisen yhteydenotosta huoltajaan ja aloituskeskustelun sopimisesta.

Vastuuaikuinen

Jokaisella lapsella on nimetty vastuuaikuinen, joka vastaanottaa lapsen ja perheen päivähoidon alkuvaiheessa, tutustuu heihin sekä tutustuttaa perheen käytännön asioihin. Vastuuaikuinen on lapselle turvallinen aikuinen, joka luo vahvimman vuorovaikutussuhteen lapseen ja perheeseen hoidon alkuvaiheessa. Vastuuaikuinen toimii myös "siltana" ryhmän toisiin aikuisiin ja lapsiin perehdyttäessä uuteen ympäristöön. Lähtökohtana on lapsen perusturvallisuudesta huolehtiminen ja luottamuksellinen kasvatuskumppanuus.  Vastuuaikuinen käy kaikki keskustelut ja laatii lapsen varhaiskasvatussuunnitelman yhdessä vanhempien kanssa.