Talvilomaviikko (viikko 10) - Päivähoito ja esiopetus - Oulun kaupunki

Talvilomaviikko Talvilomaviikko


Talvilomaviikon toiminta (viikko 10)

Talvilomaviikolla (viikko 10) päiväkodit ovat pääsääntöisesti avoinna, mutta ryhmiä ja toisiaan lähinnä olevien päiväkotien toimintaa voidaan yhdistää.

  • Maksutonta esiopetusta ei järjestetä talvilomaviikolla. Jos esikoululainen tarvitsee talvilomaviikolla kokopäivähoitoa, peritään kyseiseltä ajalta kokopäivähoitomaksu. Lisätietoja päivähoitomaksuista löydät täältä.
  • Avointa varhaiskasvatusta (perheryhmät, kahden- ja kolmen kerran kerhot, ulkoilu-, liikunta- ja sanataideryhmät) ei järjestetä talvilomaviikolla

Perhepäivähoidossa muutoksia voi tulla perhepäivähoitajien lomien johdosta, jolloin perhepäivähoidon esimiehet tiedottavat asiakkaita.

Lapsen poissaolo päivähoidosta ja avoimesta varhaiskasvatuksesta edellä mainittuna aikana ei vaikuta vähentävästi päivähoitomaksuun.

Yksityiset palveluntuottajat tiedottavat yksikkönsä asiakasperheitä talvilomaviikon aukiolopoikkeuksista.

Tarkemmat lapsesi hoitoa koskevat tiedot saat omasta päiväkodistasi ja/tai perhepäivähoidonohjaajaltasi.