In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Tietoa varhaiskasvatuksesta Tietoa varhaiskasvatuksesta

Kuvassa lapset ulkoilevat päiväkodin pihalla.

Varhaiskasvatusta säätelee varhaiskasvatuslaki ja esioppilaiden kohdalla myös perusopetuslaki.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä muuna varhaiskasvatuksena, kuten kerho- ja leikkitoimintana.

Oulun varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisen lähtökohtana on kasvatuskumppanuus, jossa yhdessä vanhempien kanssa luodaan hyvä pohja lapsen kokonaisvaltaiseen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen.

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin pohjautuva Oulun varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) linjaa toiminnan sisällölliset tavoitteet. Perustavoitteena  on hyvinvoiva lapsi.

Varhaiskasvatuksen sisältöjä arvioidaan, kehitetään ja seurataan vuosittain.