In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Turvallisuus Turvallisuus


Päivähoidossa on laadittu Oulun kunnallisten päiväkotien turvallisuusohje. Jokaisella päiväkodilla on käytössään pelastussuunnitelma, joka päivitetään vuosittain.

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (HE 3/2002) edellyttää rikostaustan selvittämistä kaikilta lasten kanssa työskenteleviltä henkilöiltä.

Suojaaminen kiusaamiselta

Jokainen toimintayksikkö ja perhepäivähoitaja laativat toimintamallin kiusaamiselta suojaamiseksi osana yksikön/perhepäivähoidon toimintasuunnitelmaa.

       
Lääkehoitosuunnitelma

Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma laaditaan kaikille lääkehoitoa tarvitseville (esim. astma, diabetes, epilepsia, tulehdustaudit) päivähoidossa oleville lapsille. Suunnitelma tehdään yhteistyössä lapsen huoltajien, lapsen ryhmän henkilökunnan/omahoitajan ja tarvittaessa lasta hoitavan terveydenhuollon henkilökunnan kanssa ennen lääkehoidon aloittamista päivähoidossa.

Samaa lääkehoitosuunnitelmaa käytetään kaikissa kaupungin päiväkodeissa, kouluissa ja nuorisopalveluiden toiminnassa.