Välkyt Kutoset -hanke - Päivähoito ja esiopetus - Oulun kaupunki

Välkyt Kutoset Välkyt Kutoset

Oulun kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa varaudutaan tulevaisuuden haasteisiin - Välkyt Kutoset -hankkeen myötä.

Hankkeen tavoitteena on oppia hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti esiopetuksen arjessa ja samalla kehitetään esiopetuksen sisällöllisiä ja pedagogisia ratkaisuja.

Hankkeeseen v.2015 mukaan lähteneitä päiväkoteja ovat Kellon, Kuivasrannan, Risuniityn, Saarelan, Tuokkosen, Allinpuiston, Pyykösjärven, Kuukkelin ja Niemenrannan päiväkodit. Syksyllä 2016 hanke laajenee seuraaviin päiväkoteihin: 
Heikkilänkangas, Herukka, Honkimaa, Korvensuora, Lintula, Martinniemi, Mäntyrinne, Oulunlahti, Puolivälinkangas, Ritaharju ja Sarasuo (sekä Kortteli, että päätalon eskarit).

Jokaiseen esiopetusryhmään on hankittu tablet-laitteita ja langaton verkko. Välkyt Kutoset – esioppilaita ohjataan omaksumaan tieto- ja viestintäteknologian turvallisia ja ergonomisia käyttötaitoja, tuetaan lasten vuorovaikutus- ja oppimistaitoja sekä tarjotaan mahdollisuuksia kokeilla ja tuottaa itse erilaisia mediasisältöjä. Kaiken toiminnan lähtökohtana on lapselle ominaiset tavat oppia leikkien, liikkuen, tutkien ja taiteillen!

Hankkeen aikana rakennetaan esiopetukseen sopivaa toimintamallia tieto- ja viestintätekniikan käytöstä, sillä TVT on luonnollinen osa tämän päivän arkea ja esiopetuksen tehtävänä on kotien rinnalla edistää myös lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

Lisätietoja:

Aluepäällikkö Pirjo Koret p. 044 703 5335 
sovelluskoordinaattori Johanna Pöllänen p. 050 564 4947
hankkeen TVT-tukihenkilö Outi Anias p. 050 911 2932

 

Kuvassa Välkyt Kutoset logo.

TuleVaisuuden Taikaa -seminaaripäivän ohjelma (pdf)