Yksityisen varhaiskasvatuksen tukeminen

Palveluseteli on uusi tapa tukea kuntalaisia yksityisten päiväkotien palvelujen käytössä. Jos perhe hakee palveluseteliä, he eivät voi samanaikaisesti saada Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea. Palvelusetelin saaja ei voi käyttää samanaikaisesti avoimen varhaiskasvatuksen palveluita.

Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Tulosidonnaisuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen päivähoidon asiakasmaksuasetuksen mukaan.

Miten palveluseteliä haetaan?

Palveluseteliä ei tarvitse hakea erillisellä hakemuksella: kun perhe hakee yksityiseen päivähoitoon, palveluseteli myönnetään sähköisen päivähoitohakemuksen perusteella ja kun perhe on saanut varmistuksen saamastaan päivähoitopaikasta.

Palvelusetelien arvot 1.8.2018 alkaen

 • alle 3-vuotiaat 1223 €/kk
 • yli 3-vuotiaat 725 €/kk
 • esiopetus+päivähoito 725 €/kk ( perheen omavastuuosuus kokopäivähoidon hinnasta
 • esiopetukseen liittyvän varhaiskasvatuksen palveluseteli 363 €/kk
 • kerho 173 €/kk

20 tunnin varhaiskasvatus

 • alle 3-vuotiaat 673 €/kk
 • yli 3-vuotiaat 399 €/kk

Osa-aikainen palveluseteli (12-13 pv/kk, 21-29 tuntia)

 • alle 3-vuotiaat 856 €/kk
 • yli 3-vuotiaat 508 €/kk

Perhepäivähoidon palveluseteli

 • kokopäiväinen palveluseteli 753 €/kk
 • 20 tunnin varhaiskasvatus 414 €/kk
 • osa-aikainen palveluseteli (12-13 pv/kk, 21-29 h) 527 €/kk
   

Tulotietojen toimittaminen palveluseteliä varten

Toimita tulotiedot sähköisesti osoitteessa http://www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus/sahkoinen-asiointi

Mikäli mahdollisuutta sähköisen tuloselvityksen toimittamiseen ei ole, toimita paperinen lomake osoitteeseen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimi PL 75,  90015 Oulun kaupunki.

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Yksityiseen varhaiskasvatukseen voi saada yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää, joita haetaan Kelalta. Kela maksaa yksityisen hoidon tukea varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti. Kuntalisää maksetaan kaikilta muilta kuukausilta paitsi heinäkuulta. Ota aina yhteyttä yksityisen hoidon tuen hakemiseen liittyvissä asioissa varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimiin. 

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa, maksetaan

 • hoitorahaa 172,25 €/kk/lapsi
 • kuntalisä 250€/kk/lapsi
 • hoitolisä 0-144,85 €/kk/lapsi - tulosidonnainen
 • eskarilaisen hoitoraha 63,38 €/kk/lapsi (esiopetusaikana)

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan

 • hoitorahaa 63,38 e/kk/lapsi + kuntalisä 137,50 €/kk/lapsi

Lapsesta maksetaan pienempää hoitorahaa, jos hänellä on esiopetuksen lisäksi oikeus yli 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa. Hoitorahaa ei makseta, jos lapsi osallistuu vain esiopetukseen tai hänellä on oikeus esiopetuksen lisäksi enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen.