Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Tietoa asiakkaille palvelusetelistä

Palveluseteli on käytössä seuraavissa vanhusten ja vammaisten palveluissa:

 • säännöllinen ja tilapäinen kotihoito (sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelu ja terveydenhuoltolain mukainen kotisairaanhoito)
 • säännöllisen kotihoidon kuukausisiivous
 • vanhusten tehostettu palveluasuminen
 • omaishoidon vapaan järjestäminen
 • henkilökohtaisen avun palveluseteli
 • vaikeavammaisten palveluasuminen
 • avustajapalvelu
 • lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Palveluseteli on yksi vaihtoehto, jolla kaupunki järjestää palveluja asukkailleen. Sen lisäksi kaupunki tuottaa itse palveluita ja ostaa niitä yrityksiltä ja yhteisöiltä.

Palveluseteli myönnetään palveluohjauksen tekemän palveluntarpeen arvioinnin jälkeen niille, jotka täyttävät Oulun kaupungin palveluunpääsykriteerit.

Palvelusetelillä hyvinvointipalvelujen asiakas voi hankkia hänelle myönnettyjä hoito- ja hoivapalveluja itse valitsemaltaan kaupungin hyväksymältä palveluntuottajalta.

Miten palveluseteli toimii?

Kun asiakkaalle on myönnetty sosiaali- ja /tai terveyspalveluita palvelusetelillä, asiakas valitsee palveluntuottajan kaupungin hyväksymistä palveluseteliyrittäjistä (katso PSOP-järjestelmä). Asiakas ja tuottaja tekevät kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan mm. palvelusetelillä tuotettavan palvelun sisällöstä, ajankohdasta, hinnasta ja mahdollisista palvelun keskeytyksistä. Tätä sopimussuhdetta koskevat kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.

Kunta maksaa korvausta palveluntuottajalle vain niiden niistä asiakkaiden käyttämistä palveluista, joille se palveluohjaaja/sosiaalityöntekijä on tehnyt päätöksen palvelusetelien myöntämisestä. Asiakas maksaa omavastuuosuuden palveluntuottajalle (palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan erotuksen).

Asiakas voi ostaa palveluntuottajilta lisäpalveluita (esim. siivous, ulkoilu), jotka eivät kuulu Oulun kaupungin myöntämän palvelusetelin palveluihin. Lisäpalvelut asiakas maksaa kokonaan itse.

Asiakas voi itse valita, ottaako hän palvelusetelin käyttöönsä vai haluaako hän saada palvelut muilla tavoin. Valinnan tekemiseksi hänelle esitellään eri palveluseteliyrittäjien hinnat ja muut mahdolliset kustannukset ja ohjataan ottamaan huomioon niistä maksettavaksi jäävä omavastuuosuus. Palvelun tuottajien hintoihin voi tutustua myös sähköisen palvelusetelijärjestelmän kautta.

Palvelusetelin arvo

Kotihoidon laskurilla voi alustavasti arvioida säännöllisen kotihoidon palvelusetelin tuntiarvot eri vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä. Vertailuna laskurin alaosassa näkyy myös saman palvelumäärän mukainen kotihoidon kuukausimaksu silloin, kun palvelun tuottaa kunta.

Palveluntuottajien tiedot ja niiden vertailu

Palvelusetelituottajien tiedot löytyvät Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmästä. Tarvittaessa palveluohjaus avustaa palvelusetelituottajien tietojen saamisessa.

Valtakirja puolesta asiointiin. Valtakirja palautetaan palvelun myöntäneelle palveluohjaajalle. Valtakirjalla valtuutettu henkilö voi asioida PSOP-järjestelmässä asiakkaan tavoin.

Jos ette ole tyytyväinen saamaanne palveluun

Asiakas ilmoittaa palveluntuottajalle palvelun viivästymisestä tai havaitsemastaan virheestä mahdollisimman pian, kun hän havaitsi viivästyksen tai virheen. Jos asia ei korjaannu, asiakas on yhteydessä palveluohjaukseen.

Asiakas voi vaihtaa palveluntuottajaa.

Jos asiakas on palvelusetelillä hankittavaan palveluun tyytymätön, hän voi tehdä muistutuksen hyvinvointipalveluille ja palveluntuottajalle ja hän voi olla yhteydessä kuluttajaviranomaisiin. Palveluun liittyvistä epäkohdista asiakas voi olla yhteydessä potilas- tai sosiaaliasiamieheen ja/tai tehdä kantelun valvontaviranomaisille, kuten aluehallintovirastolle (AVI).

Ikäihmisten ja erityisryhmien palveluohjaus

 • Käyntiosoite work Elektroniikkatie 3, 3.krs, 90590 Oulu
 • Puhelin Erityisryhmien palvelut
  work 044 703 5275 (ma–pe klo 9–11 ja 12-15)
  Ikäihmisten palvelut
  work 044 703 4973 (ma–pe klo 9–15)
 • Aukioloajat Arkisin klo 9-11 ja 12-15
 • Yllä olevat numerot on tarkoitettu ensisijaisesti uusille asiakkaille. Palveluita jo saavat vammaispalvelu- ja mielenterveysasiakkaat voivat soittaa omalle työntekijälleen ke 10–11 ja kehitysvamma-asiakkaiden asioissa ma ja to klo 10-11. Ikäihmisten palveluja jo saavat asiakkaat voivat soittaa omalle työntekijälleen ma–pe klo 8–16.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.