Tietoa yrittäjille palvelusetelistä

Palveluseteliä käytetään seuraavissa hyvinvointipalveluiden palveluissa:

  • säännöllinen kotihoito (sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelu ja kansanterveyslain mukainen kotisairaanhoito)
  • säännöllisen kotihoidon kuukausisiivous
  • ikäihmisten tehostettu palveluasuminen
  • omaishoitajan vapaa
  • henkilökohtainen apu
  • vaikeavammaisten palveluasuminen
  • avustajapalvelu
  • lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Katso myös lapsiperheiden kotipalvelu.

Yrittäjäksi hakeminen

Palveluseteliyrittäjäksi voi hakea jatkuvasti PSOP-järjestelmän kautta.

Hakeutumista varten on sääntökirjat eri palveluseteleille. Sääntökirja on asiakirja, jolla kunta asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille. Liitä PSOP-järjestelmään sääntökirjassa edellytetyt liitteet.

Lisätietoja palveluseteliyrittäjäksi hakemisesta antaa tilaaja-asiantuntija Markku Mattila, puh. 044 703 4026, markku.e.mattila(at)ouka.fi.

Henkilökohtaisen avun ja vaikeavammaisten palveluasumisen palveluseteleistä antaa lisätietoja asiantuntija Miia Kekarainen, p. 040 716 0853, miia.kekarainen(at)ouka.fi

Omat tiedot ajan tasalle

Yrittäjien tulee huolehtia omien tietojensa ajantasaisuudesta PSOP-järjestelmässä. Kysymyksiä järjestelmän käytöstä voi lähettää osoitteeseen psop(at)ouka.fi tai soittaa p. 044 703 5093 tai 044 703 5251.

Materiaalia palveluntuottajille

Asiakastiedot ja arkistointi

Asiakkaan varat

Henkilökunta

Laatusuositus

Lääkehoito ja hoitotarvikkeet

Omavalvonta

Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen

Saattohoito kotihoidossa

Yrittäjälle

Palveluseteli- ja ostopalvelut -järjestelmällä (PSOP) hallinnoidaan palveluseteleitä ja ostopalveluita. Hyväksyttyjen palveluseteliyrittäjien yhteystiedot ja hinnastot löytyvät järjestelmästä.