Tulorajat korkeimpaan maksuun

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on sidottu indeksiin asiakasmaksulain (734/1992 2 §:n 2. momentin perusteella) 1.8.2008 lukien. Indeksikorotukset tehdään kahden vuoden välein. Myös lasten varhaiskasvatusmaksut on elokuun 2008 alusta lukien sidottu säännöllisiin indeksitarkistuksiin.

Varhaiskasvatusmaksujen indeksikorotukset tulevat voimaan 1.8.2022 alkaen. Seuraava indeksitarkistus tehdään 1.8.2024 alkaen.

Jos perheen tulot ylittävät ao. summan, perhe maksaa korkeimman omavastuun palvelusetelistä. Tässä tapauksessa perhe voi tuloselvityksen toimittamisen yhteydessä suoraan hyväksyä korkeimman maksun ja näin ei tarvitse ilmoittaa tulotietoja eikä liittää tarvittavia tulotodistuksia.

Korkeimman palvelusetelin omavastuuosuuden voit hyväksyä varhaiskasvatuksen sähköisessä asiointikanavassa eVakassa. Mikäli mahdollisuutta sähköisen tuloselvityksen toimittamiseen ei ole, tuloselvitys toimitetaan paperilomakkeella varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimiin.  Lomakkeen voi tulostaa tästä: palvelusetelin tuloselvityslomake.

Tulorajat 1.8.2022 alkaen:

Perheen koko (vanhemmat ja kotona asuvat alle 18 v. lapset):

 

Perheen yhteenlasketut tulot (palkkatulot, sivu-tulo, pääomatulo, jne.), joilla perheen omavastuu on korkein:

 

2

5 670 €

3

6 518 €

4

7 024 €

5

7 534 €

6

8 042 €

7

8 239 €

8

8 436 €

9

8 633 €

10

8 830 €

11

9 027 €

12

9 224 €

13

9 421 €

14

9 618 €