Vanhus- ja vammaispalvelut

Palveluseteli on käytössä seuraavissa vanhusten ja vammaisten palveluissa:

  • säännöllinen kotihoito (sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelu ja kansanterveyslain mukainen kotisairaanhoito)
  • tilapäinen kotisairaanhoito
  • säännöllisen kotihoidon kuukausisiivous
  • vanhusten tehostettu palveluasuminen
  • omaishoidon vapaan järjestäminen
  • ylimääräistä rintamalisää saavien veteraanien kotipalvelu
  • vammaisten henkilökohtainen apu
  • vaikeavammaisten palveluasuminen
  • avustajapalvelu 

Palveluseteli myönnetään hyvinvointipalveluiden tekemän kokonaisvaltaisen palveluntarpeen arvioinnin jälkeen.

Palveluseteli on yksi vaihtoehto, jolla kaupunki järjestää palveluja asukkailleen. Sen lisäksi kaupunki tuottaa itse palveluita ja ostaa niitä yrityksiltä ja yhteisöiltä.