Yksityisen päivähoidon palveluseteli Yksityisen päivähoidon palveluseteli

Palveluseteli on uusi tapa tukea kuntalaisia yksityisten päiväkotien palvelujen käytössä. Jos perhe hakee palveluseteliä, he eivät voi samanaikaisesti saada Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea. Palvelusetelin saaja ei voi käyttää samanaikaisesti avoimen varhaiskasvatuksen palveluita.

Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Tulosidonnaisuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen päivähoidon asiakasmaksuasetuksen mukaan.

Miten palveluseteliä haetaan?

Palveluseteliä ei tarvitse hakea erillisellä hakemuksella: kun perhe hakee yksityiseen päivähoitoon, palveluseteli myönnetään sähköisen päivähoitohakemuksen perusteella ja kun perhe on saanut varmistuksen saamastaan päivähoitopaikasta.

Palvelusetelien arvot

  • alle 3-vuotiaat 1210 €/kk
  • yli 3-vuotiaat 718 €/kk
  • esiopetus+päivähoito 718 €/kk ( perheen omavastuuosuus kokopäivähoidon hinnasta

20 tunnin varhaiskasvatus

  • alle 3-vuotiaat 666 €/kk
  • yli 3-vuotiaat 395 €/kk

Osa-aikainen palveluseteli (12-13 pv/kk, 21-29 tuntia)

  • alle 3-vuotiaat 847 €/kk
  • yli 3-vuotiaat 503 €/kk