Yksityisen päivähoidon palveluseteli

Palveluseteli on uusi tapa tukea kuntalaisia yksityisten päiväkotien palvelujen käytössä. Jos perhe hakee palveluseteliä, he eivät voi samanaikaisesti saada Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea. Palvelusetelin saaja ei voi käyttää samanaikaisesti avoimen varhaiskasvatuksen palveluita.

Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Tulosidonnaisuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen päivähoidon asiakasmaksuasetuksen mukaan.

Miten palveluseteliä haetaan?

Palveluseteliä ei tarvitse hakea erillisellä hakemuksella: kun perhe hakee yksityiseen päivähoitoon, palveluseteli myönnetään sähköisen päivähoitohakemuksen perusteella ja kun perhe on saanut varmistuksen saamastaan päivähoitopaikasta.

Palvelusetelien arvot 1.8.2020 alkaen

 • alle 3-vuotiaat 1266 €/kk
 • yli 3-vuotiaat 825 €/kk
 • esiopetus+varhaiskasvatus 825 €/kk (perheen omavastuuosuus kokoaikaisen varhaiskasvatuksen hinnasta 60 %)
 • esiopetukseen liittyvän varhaiskasvatuksen palveluseteli 412 €/kk
 • kerho 179 €/kk

20 tunnin varhaiskasvatus

 • alle 3-vuotiaat 696 €/kk
 • yli 3-vuotiaat 454 €/kk

Osa-aikainen palveluseteli (12-13 pv/kk, 21-29 h/viikko)

 • alle 3-vuotiaat 886 €/kk
 • yli 3-vuotiaat 577 €/kk

Perhepäivähoidon palveluseteli

 • kokopäiväinen palveluseteli 779 €/kk
 • 20 tunnin varhaiskasvatus 429 €/kk
 • osa-aikainen palveluseteli (12-13 pv/kk, 21-29 h) 546 €/kk