Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli

Palveluseteli on tapa tukea kuntalaisia yksityisten päiväkotien palvelujen käytössä. Jos perhe hakee palveluseteliä, he eivät voi samanaikaisesti saada Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea. Palvelusetelin saaja ei voi käyttää samanaikaisesti avoimen varhaiskasvatuksen palveluita.

Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Tulosidonnaisuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa varhaiskasvatksessa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuasetuksen mukaan.

Miten palveluseteliä haetaan?

Palveluseteliä ei tarvitse hakea erillisellä hakemuksella: kun perhe hakee yksityiseen varhaiskasvatukseen, palveluseteli myönnetään sähköisen varhaiskasvatushakemuksen perusteella ja kun perhe on saanut varmistuksen saamastaan varhaiskasvatuspaikasta.

Täytä sähköinen hakemus: eVaka - varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi.

 

Palvelusetelin arvot 1.1.2023 alkaen

 • alle 3-vuotiaat 1493 €/kk
 • yli 3-vuotiaat 878 €/kk
 • esiopetus+varhaiskasvatus 878 €/kk (perheen omavastuu kokoaikaisen varhaiskasvatuksen hinnasta 60 %)
 • esiopetukseen liittyvän varhaiskasvatuksen palveluseteli 439 €/kk
 • avoin varhaiskasvatus 188 €/kk

20 tunnin varhaiskasvatus

 • alle 3-vuotiaat 821 €/kk
 • yli 3-vuotiaat 483 €/kk

Osa-aikainen palveluseteli (12-13 pv/kk, 21-29 tuntia)

 • alle 3-vuotiaat 1045 €/kk
 • yli 3-vuotiaat 615 €/kk

Perhepäivähoidon palvelusteli

 • kokoaikainen palveluseteli 830 €/kk
 • 20 tunnin varhaiskasvatus 457 €/kk
 • osa-aikainen palveluseteli 12-13 pv/kk, 21-29 h) 581 €/kk