Yksityisen päivähoidon palveluseteli

Palveluseteli on uusi tapa tukea kuntalaisia yksityisten päiväkotien palvelujen käytössä. Jos perhe hakee palveluseteliä, he eivät voi samanaikaisesti saada Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea. Palvelusetelin saaja ei voi käyttää samanaikaisesti avoimen varhaiskasvatuksen palveluita.

Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Tulosidonnaisuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen päivähoidon asiakasmaksuasetuksen mukaan.

Miten palveluseteliä haetaan?

Palveluseteliä ei tarvitse hakea erillisellä hakemuksella: kun perhe hakee yksityiseen päivähoitoon, palveluseteli myönnetään sähköisen päivähoitohakemuksen perusteella ja kun perhe on saanut varmistuksen saamastaan päivähoitopaikasta.

Palvelusetelien arvot 1.8.2018 alkaen

 • alle 3-vuotiaat 1223 €/kk
 • yli 3-vuotiaat 725 €/kk
 • esiopetus+päivähoito 725 €/kk ( perheen omavastuuosuus kokopäivähoidon hinnasta
 • esiopetukseen liittyvän varhaiskasvatuksen palveluseteli 363 €/kk
 • kerho 173 €/kk

20 tunnin varhaiskasvatus

 • alle 3-vuotiaat 673 €/kk
 • yli 3-vuotiaat 399 €/kk

Osa-aikainen palveluseteli (12-13 pv/kk, 21-29 tuntia)

 • alle 3-vuotiaat 856 €/kk
 • yli 3-vuotiaat 508 €/kk

Perhepäivähoidon palveluseteli

 • kokopäiväinen palveluseteli 753 €/kk
 • 20 tunnin varhaiskasvatus 414 €/kk
 • osa-aikainen palveluseteli (12-13 pv/kk, 21-29 h) 527 €/kk