Ajankohtaista

< Takaisin

4. -luokkalaisten A2-kielen valinnat alkavat 17.2.2020

Hyvät 4.luokkalaiset ja lasten vanhemmat,

 

Oulun opetussuunnitelman mukaisesti oppilailla on 5. ja 6. luokalla kaksi valinnaisainetuntia viikossa. Oppilas voi valita valinnaisaineekseen joko vapaaehtoisen A2-kielen tai koulun tarjoamia muita valinnaisaineita.

 

A2-kieli:

 • Vaihtoehdot alueellamme: ranska, saksa ja espanja
 • Valinta on sitova koko perusopetuksen ajan
 • Opiskelun lopettaminen voi tapahtua vain oppilashuollollisin perustein
 • A2-kieltä opiskelevien ei ole mahdollista valita alakoulussa muita valinnaisaineita
 • Valinta vähentää yläkoulussa valinnaisuuden määrää
 • A2-kielen tunnit lisäävät oppilaan kokonaistuntimäärää 7. luokalla 2h/vko, 8. ja 9. luokalla 1h/vko
 • 9. luokan päättyessä huoltaja voi halutessaan pyytää numeroarvosanan sijaan hyväksytty-merkinnän A2-kielestä
 • Kieliryhmä muodostetaan, jos valitsijoita on vähintään 12.
 • Ryhmät muodostetaan alueellisesti, emmekä etukäteen voi tietää, mille koululle mitäkin ryhmiä tulee. Mahdollisia kouluja ovat ainakin Paulaharju, Teuvo Pakkala, Myllytulli ja Oulun kansainvälinen koulu.
 • Ryhmän opetus järjestetään siinä koulussa, jossa valitsijoita on eniten. Tämä voi siis tarkoittaa siirtymistä kielen tunneille toiselle koululle. A2-kielen opiskelijoiden osalta noudatetaan Oulun kaupungin yleisiä koulukuljetusperiaatteita.
 • Kielivalintaa tehdessä on oleellista, että lapsi on itse innostunut ja halukas oppimaan uutta kieltä. Kyky ymmärtää ja puhua useampaa kieltä on hyödyllinen taito, ja valmius kohdata erilaisia ihmisiä ja kulttuureja on nyky-yhteiskunnassamme tärkeää. Kielitaito todella avaa ovia!

 

Paulaharjun koulun tarjolla olevat valinnaisaineet lukuvuonna 2020-2021 (ryhmä muodostetaan, jos valintoja tulee riittävästi):

 • Liikunnan syventävä kurssi (eri lajeja) 
 • Liikunnan syventävä kurssi (tanssi) 
 • Kuvataiteen syventävä kurssi
 • Matematiikan ja yrittäjyyskasvatuksen soveltava kurssi
 • Musiikin syventävä kurssi 
 • Käsityön syventävä kurssi 
 • Vieraiden kielten ja ympäristöopin soveltava kurssi 

 

Valintaprosessi

 • Valintojen tekeminen aloitetaan vapaaehtoisen kielen eli A2-kielen valinnasta.
 • Mahdollinen A2-kielen valinta tehdään 17.-28.2.2020 Wilmassa huoltajan tunnuksilla yhdessä oppilaan kanssa. Valinta tehdään ylävalikon KURSSITARJOTIN -kohdassa.
 • Perusopetus- ja nuorisojohtaja tekee päätöksen toteutuvista A2-kieliryhmistä 11.3.2020 mennessä.
 • Jos oppilas ei valitse vapaaehtoista A2-kieltä, valitsee hän muita valinnaisaineita. Valinnat tehdään Wilmassa maaliskuussa, tästä lähetetään uusi tiedote myöhemmin.

 

Lisätietoja valinta-asioista voi kysyä rehtorilta: Elina Tuovinen, elina.tuovinen@ouka.fi, p. 050-3653117.

A2 - kielen valinnoista ja opetuksesta -Powerpoint esitys löytyy täältä.

Jakolinkki