Ajankohtaista

< Takaisin

Koulujen lähiopetus alkaa torstaina 14. toukokuuta 2020

Hallitus päätti 29.4. purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki esi- ja perusopetuksen oppilaat palaavat takaisin lähiopetukseen 14. toukokuuta alkaen, ja etäopetusta ei enää järjestetä. Iltapäivätoiminta jatkuu 14.5. alkaen niillä oppilailla, jotka olivat toiminnassa mukana ennen etäopetukseen siirtymistä.

Koulutyö kaikilla Oulun kouluilla suunnitellaan niin, että kouluun on turvallista tulla. Koulupäivän aikana vältetään eri oppilasryhmien välisiä lähikontakteja erilaisilla tilajärjestelyillä. Kouluissa voidaan riittävän väljyyden takaamiseksi porrastaa opetusta, ja tarvittaessa voidaan ottaa myös lisätiloja (esim. lukioiden tiloja) käyttöön opetuksen järjestämiseksi.

Oulun Tilapalvelut vastaa Oulun kaupungin koulujen siivouksesta ja kouluruokailusta. Koulujen siivousta tehostetaan. Kouluruokailu järjestetään porrastetusti huolehtien riittävistä turvaväleistä. Oppilaat pesevät kätensä ennen ruokailuun tuloa. Henkilökunta jakaa ruoan oppilaille. Ruoanjakelussa kiinnitetään huomiota hyvään käsihygieniaan.

Oppilaan poissaolojen osalta noudatetaan 14.5. alkaen koulun normaaleja poissaolokäytäntöjä. Poissaoloon tulee aina hakea lupa ja koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. Kouluun ei saa tulla sairaana. Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, siirrämme hänet pienempään tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa.

Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan sairaudesta johtuvasta poissaolosta kouluun mahdollisimman pian, Wilman sairaspoissaoloilmoitusten kautta kuten normaalisti. Muut poissaolot tulee hakea Wilman kautta normaalilla tavalla (Wilman kohdasta: hakemukset ja päätökset, tee uusi hakemus).

Olemme porrastaneet oppilaiden kouluuntulon ja kotiinlähdön siten, että saman käytävän varrella olevien luokkien oppilaat tulevat kouluun ja lähtevät kotiin eri aikoina. Siten saamme lisää väljyyttä ja oppilaiden kontakteja vähenee merkittävästi normaalitilanteeseen verrattuna. Emme siis opiskele normaalin lukujärjestyksen mukaisin kellonajoin, vaan opettajat tiedottavat koteihin luokkien työajat ja muut käytänteet. Viikkotuntimäärä on silti oppilailla normaali tuntijaon mukainen.

Olemme porrastaneet myös välitunnit ja ruokailut. Olemme myös jakaneet oppilaat kulkemaan tietyistä ulko-ovista. Näillä porrastuksilla ja toimenpiteillä samanaikaiset oppilasmäärät käytävillä, ruokalassa ja välitunneilla ovat selvästi normaalitilannetta pienempiä.

Osa luokista ruokailee porrastetusti salissa. Oppilaat eivät itse ota ruokaa, vaan se annostellaan henkilökunnan toimesta.

Kun oppilas saapuu aamulla kouluun, tulee hänen mennä suoraan omaan luokkaan käsien pesulle ja odottamaan tunnin alkua. Oppilaat eivät siis jää aamulla pihalle odottamaan kellon soittoa. Oppilaan ei tule tulla liian aikaisin kouluun, vaan muutama minuutti ennen ilmoitettua tunnin alkua ja siis suoraan sisälle. Pyydämme koteja huomiomaan nämä ohjeet, jotta saamme pidettyä kiinni porrastuksista.

Koulupäivän päättyminen on siis myös porrastettu siten, että käytävillä ja naulakoilla ei olisi kuin ryhmä kerrallaan. Oppilaan tulee poistua koulusta heti koulupäivän päättyessä.

Tukiopetus ja muut tuen käytännöt ovat käytössä niitä tarvitseville oppilaille. Kevään kahdella viimeisellä kouluviikolla panostetaan erityisesti oppilaiden hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen ja oppimisessa laaja-alaisiin taitoihin.

Pääsääntöisesti jokaista luokkaa opettaa päivän aikana yksi opettaja, vain muutamia poikkeuksia lukuunottamatta (esim. kielenopetus).

Koulukuljetuksiin ilmoitamme oppilaiden muuttuneet koulupäivien ajat. Koulukuljetuksiin liittyen on erillinen tiedote Wilmassa.

Pyydämme myös kodeissa korostettavan käsien pesun merkitystä aina kun tullaan sisälle kouluun tai kun oppilas tulee koulusta kotiin. Myös koulussa korostamme käsihygieniaa ja vältämme yhteiskäyttövälineiden käyttöä, kuten tietokoneet, tabletit, työkalut ja soittimet.

Kevätjuhlaa ei järjestetä. Viimeinen koulupäivä lauantaina 30.5. on myös porrastettu luokittain ja todistukset jaetaan oman luokan kesken. Opettajat tiedottavat luokkien aikataulut.

Hyvää kevättä kaikille!

Jakolinkki