Ajankohtaista

< Takaisin

Valinnaisaineiden valinta alkaa hiihtoloman jälkeen (4.- ja 5.-luokat)

Paulaharjun koulun tarjolla olevat valinnaisaineet lukuvuonna 2020-2021:

  • Liikunnan syventävä kurssi (eri lajeja) 
  • Liikunnan syventävä kurssi (tanssi) 
  • Kuvataiteen syventävä kurssi
  • Matematiikan ja yrittäjyyskasvatuksen soveltava kurssi
  • Musiikin syventävä kurssi 
  • Käsityön syventävä kurssi 
  • Vieraiden kielten ja ympäristöopin soveltava kurssi 
 
Ryhmien muodostamisen edellytyksenä on vähintään 14 valitsijaa.
 
Valinnat tehdään 9.3-20.3.2020 paperilomakkeella, joka jaetaan oppilaille ennen hiihtolomaa. Oppilas valitsee kaksi varsinaista valintaa ja kaksi varavalintaa. Kurssit pyritään muodostamaan siten, että vähintään yksi varsinainen valinta toteutuu. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, jos esim. jotain ryhmää ei muodostu.
 
Liitteenä olevassa tiedostossa on lisätietoa valinnaiskursseista. Luokanopettajat käyvät valinnaisaineet myös koulussa läpi oppilaiden kanssa. Linkki

Jakolinkki