Tiedotteet ja ajankohtaista

< Takaisin

Kevään tulvakausi on alkamassa

Sään lämpiäminen on käynnistänyt virtaamien kasvun Pohjois-Pohjanmaan vesistöissä. Poikkeuksellisen suuresta lumien määrästä ja vesistöjen paksusta jääpeitteestä johtuen kevättulvasta saattaa tulla keskimääräistä vaikeampi. Jääpadoista aiheutuneita tulvia on jo esiintynyt maakunnan eteläosissa. Jäiden irtoamista sekä paikallisia jääpatoja/ sulamisvesitulvia on odotettavissa viikonvaihteen aikana ja alkuviikosta myös mm. Temmes- Tyrnävä- ja Kiiminkijoelle.

Jokivarsien kiinteistöillä on hyvä varautua tulviin siirtämällä kosteudelle arkoja ja helposti tulvan mukaan lähtevää irtainta materiaalia kauemmas rannasta. Jo tavanomaisilla kevättulvilla kastumisvaarassa olleita rakennuksia on hyvä varautua suojaamaan tulvalta. Kiinteistön tulvasuojaus on ensisijaisesti kiinteistön omistajan tehtävä. Tilapäisen tulvasuojauksen toteutukseen on malli Talon tulvaturvallisuusoppaassa, joita on jaettu jokivarsien kiinteistöihin.

Tulva-alueella ja jääpatojen läheisyydessä liikkumista on vältettävä. Jääpadoista aiheutuvat jokien vedennousut ja virtausmuutokset voivat tapahtua nopeasti. Erityisesti on vältettävä tulvavirtaamissa kävelyä tai ajamista.

Lisätietoja tulviin varautumisesta

Jakolinkki

Yleinen hätänumero 112

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Yhteystiedot

 

Palotarkastajat:

Päivystävä palotarkastaja, arkisin klo 8:30 - 15:30

 Puh. 08 5584 1380

Sähköposti okpl.riskienhallinta(at)ouka.fi

Resurssitoimisto:

Arkisin klo 7:30 - 15.30

Puh. 08 5584 1390

Yhteys paloasemiin:

https://www.ouka.fi/oulu/pelastuslaitos/paloasemat

Käyntiosoite (hallinto):
Kiviharjunlenkki 1 E, Oulu

Puh. (08) 558 410 (Oulun kaupungin vaihde)

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Virallinen posti:

Oulun kaupungin kirjaamo
Postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55A, Oulu
Sähköposti: kirjaamo(at)ouka.fi

 

Tarkemmat yhteystiedot