Tiedotteet ja ajankohtaista

< Takaisin

Pelastuslaitos on kieltänyt avotulenteon määräajaksi

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on käyttänyt pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaista mahdollisuutta kieltää alueellaan avotulen teko, mukaan lukien pelastuslain 7 §:n tarkoittamat metsänhoidolliset ja muut kulotukset. Kielto on voimassa 11.6.2018 klo 16 saakka, ellei kieltoa pureta aikaisemmin pelastusviranomaisen toimesta.

Pelastuslaitos on kumonnut kiellon 7.6.2018.

Kielto on voimassa koko pelastustoimen alueella lukuunottamatta Kuusamion ja Taivalkosken kuntia, mutta myös näillä alueilla ihmisiä kehotetaan edelleen erityiseen varovaisuuteen avotulen kanssa.

Avotulella tarkoitetaan nuotiota ja muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan tai kipinöinnin kautta. Pelastuslain tarkoittamaksi avotuleksi luetaan myös kevytrakenteiset kupugrillit ja maapohjalle asetettavat kertakäyttögrillit. Avotulen voi sytyttää esim. tiilistä muuraamalla tai betonista valamalla tehtyyn varsinaiseen tulisijaan, joka on niin etäällä herkästi syttyvästä maastosta, että tulen leviämisen mahdollisuutta ei ole. Näidenkin osalta on erityisen tärkeää huomioida tulen valvonta ja sammutusvälineiden välitön saatavuus.

Viikkoja jatkunut sateeton ajanjakso on aiheuttanut sen, että Oulu-Koillismaan pelastustoimialueella on erittäin korkea metsäpalon syttymisriski. Metsäpaloindeksi lähestyy asteikon maksimiarvoa koko pelastustoimialueella. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että metsäpalojen ja myös suurpaloksi leviävän metsäpalon mahdollisuuden todennäköisyys on kasvanut merkittävästi. Suurpalon riskiä kasvattaa tuulinen sää.

Pelastuslaitos kehottaa lisäksi välttämään kaikkea maastossa ja metsämaan läheisyydessä tehtävää työtä, josta voi aiheutua kipinöintiä. Tällaisia ovat esimerkiksi hakkuuaukioiden maanmuokkaus, tien pientareiden koneellinen niittäminen ja turpeen nosto kivisillä turvetuotantoalueilla. Korostamme toiminnanharjoittajan lakisääteistä vastuuta ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia.

 

Julkaistu 30.5.2018, päivitetty 7.6.2018

Jakolinkki

Yleinen hätänumero 112

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Yhteystiedot

 

Palotarkastajat:

Päivystävä palotarkastaja, arkisin klo 8:30 - 15:30

 Puh. 08 5584 1380

Sähköposti okpl.riskienhallinta(at)ouka.fi

Resurssitoimisto:

Arkisin klo 7:30 - 15.30

Puh. 08 5584 1390

Yhteys paloasemiin:

https://www.ouka.fi/oulu/pelastuslaitos/paloasemat

Käyntiosoite (hallinto):
Kiviharjunlenkki 1 E, Oulu

Puh. (08) 558 410 (Oulun kaupungin vaihde)

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Virallinen posti:

Oulun kaupungin kirjaamo
Postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55A, Oulu
Sähköposti: kirjaamo(at)ouka.fi

 

Tarkemmat yhteystiedot