Tiedotteet ja ajankohtaista

< Takaisin

Juhannus ja kokkojen polttaminen

Juhannus lähestyy ja sen myötä kysymykset juhannuskokkojen
polttamisesta. Osassa maata on metsäpalovaroituksia ja ennusteiden mukaan ne ovat voimassa Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella myös juhannusviikonlopun aikana.
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos kehottaa jättää juhannuskokot sytyttämättä alueilla, joissa on metsäpalovaroitus.

Juhannuskokkojen polttamisessa on huomioitava seuraavaa:

 • Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. (pelastuslaki § 6). Lisäksi on huomioitava rakennusten läheisyys. Polttajaltaan karannut avotuli tai juhannuskokon kipinät sytyttävät rakennuksia siinä missä metsää tai maastoa.
 • Juhannuskokon polttaminen ei ole missään tapauksessa suositeltavaa metsäpalovaroituksen aikana. Varoitukset voi selvittää mm. säätiedotuksista tai ilmatieteenlaitoksen Internet-sivuilta osoitteesta www.ilmatieteenlaitos.fi.
 • Näyttää todennäköiseltä, että juhannuksena 2019 on voimassa metsäpalovaroitus Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella.
 • Juhannuskokon polttamiselle on saatava maanomistajan lupa.
 • Oulussa ympäristönsuojelumääräykset kieltävät avotulen teon taajaan asutulla alueella muualla kuin ulkona sijaitsevassa tulisijassa tai erikseen merkityllä tulentekopaikalla. Pääsiäis-, juhannus- tai muista ”juhlakokoista” ei ole kirjattu poikkeusta ympäristönsuojelumääräyksiin.
 • Juhannuskokosta aiheutuviin savuhaittoihin ja palovaaraan on syytä kiinnittää huomiota myös niissä kunnissa, joissa ei ole voimassa olevia ympäristönsuojelumääräyksiä. Taajaan asutulla alueella kokot ja nuotiot aiheuttavat helposti savuhaittaa, josta tulen sytyttäjä on korvausvelvollinen. Jos savuhaitat ovat mahdollisia, on kokon sijasta syytä tyytyä nuotioon tai luopua polttamisesta kokonaan.
 • Polttopaikan tulisi olla kaikissa tapauksissa rannan läheisyydessä palamattomalla maapohjalla. Suurehkon/ suuren juhannuskokon etäisyys metsään tai rakennuksiin tulisi olla poltettavan materiaalin määrästä ja olosuhteista riippuen vähintään 50 metriä (Ohje esim.: 50 metriä + 2 metriä/ kasakuutiometri).
 • Polttopaikan ympäristö on tarvittaessa kasteltava huolellisesti ennen kokon sytyttämistä.
 • Juhannuskokossa saa polttaa vain kuivaa ja käsittelemätöntä puuta, oksia ja risuja. Paperia, pahvia, heiniä yms. voi käyttää sytykkeenä.
 • Juhannuskokkoa ei saa missään tapauksessa sytyttää bensalla tai muulla erittäin herkästi syttyvällä palavalla nesteellä.
 • Juhannuskokon polttajan tai muun avotulen tekijän on varattava polttopaikalle riittävästi sammutusvälineitä kokon sammuttamiseen. Sammutteena on oltava vettä.
 • Juhannuskokon polttaja tai muun avotulen tekijä on vastuussa siitä, että poltto ei aiheuta vaaraa yleisölle tai sivullisille.
 • Juhannuskokon polttaja tai muun avotulen tekijä vastuussa vahingoista, joita poltosta voi aiheutua. Hän on myös vastuussa kokon jälkisammutuksesta ja -vartioinnista sekä palamisjätteiden käsittelystä.
 • Hätäkeskus ei ota vastaan juhannuskokkoja koskevia ilmoituksia. Juhannuskokosta voi ilmoittaa pelastuslaitokselle käyttämällä sähköistä ilmoituspohjaa. Ilmoituslomake löytyy pelastuslaitoksen Internet-sivuilta.

Juhannuskokon polttamista suunnittelevan on hyvä huomata, että jos juhannuskokosta tehdään ”aiheeton” hätäpuhelu, on hätäkeskuksen tehtävä pelastustoimelle hälytysilmoitus ja pelastuslaitoksen yksiköiden lähdettävä suorittamaan tehtävää.

Juhannuskokon polttajan on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava, että poltosta ei tehdä aiheettomia hätäilmoituksia. Tämä onnistuu rajoittamalla polton kokoa, polttamalla kuivaa ja hyvin palavaa puutavaraa/ risuja, josta ei muodostu voimakasta savua sekä tiedottamalla juhannuskokosta lähiympäristön asukkaita.

Pelastuslaitoksen asemapaikoilta voi kysyä neuvoja juhannuskokon turvallisesta polttamisesta.

Jakolinkki

Yleinen hätänumero 112

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Oulu-Koillismaa Rescue Department

Käyntiosoite (hallinto):
Kiviharjunlenkki 1 E, Oulu

Puh. (08) 558 410 (vaihde)
Faksi (08) 557 2580

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Virallinen posti:

Oulun kaupungin kirjaamo
Postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55A, Oulu
Sähköposti: kirjaamo(at)ouka.fi

Yhteys palotarkastajiin:

Riskienhallinnan sähköpostiosoite okpl.riskienhallinta(at)ouka.fi

Päivystävä palotarkastaja, arkisin klo 8:30 - 15:30, puh. 08 5584 1380

 

Tarkemmat yhteystiedot