Vastuu pelastustoimen palveluiden järjestämisestä on siirtynyt hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.  

Pohjois-Pohjanmaalla puhutaan jatkossa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimesta, jossa pelastustoimen palveluita tuottaa Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen sivuille voit siirtyä klikkaamalla tätä tekstiä.

 

Ensihoitopalvelu

Soita kiireellisessä hätätilanteessa numeroon 112.

ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTUOTTAJA ON VAIHTUNUT

 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 40 § mukaan ensihoitopalvelulla tarkoitetaan mm. äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellistä hoitoa kohteessa ja tarvittaessa potilaan kuljettamista jatkohoitoon.

Ensihoitopalvelun järjestämisestä vastaa terveydenhuoltolain 39 §:n mukaisesti sairaanhoitopiirien kuntayhtymät. Sairaanhoitopiiri voi tuottaa ensihoitopalvelun itse tai se voi tuottaa palvelut yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen tai yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) on päättänyt, että se tuottaa ensihoitopalvelun omana toimintanaan. Ensihoitopalvelun tuottaminen Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen toimesta päättyi vuoteen 2021. Vaikka ensihoitopalvelun tuottaja vaihtui, on ensihoidolla ja pelastustoimelle jatkossakin yhteisiä toimitiloja. Ensihoitoyksiköt hälytetään tehtävilleen yleisimmin paloasemilta.

 

Pääset PPSHP:n ensihoitopalvelu -sivustolle seuraavasta linkistä: PPSHP Ensihoito

 

Päivitetty 3.1.2022

Yleinen hätänumero 112