Pikalinkit

Materiaalipankki

Pientalon omavalvonta

Ilmoitus paloriskiasunnosta

Tulentekoilmoitus

Myytävä kalusto

Avoimet työpaikat

Ilotulituksen lupahakemus

Ajankohtaista

< Takaisin

Kevään tulvakausi on alkamassa

Sään lämpiäminen on käynnistänyt virtaamien kasvun Pohjois-Pohjanmaan vesistöissä. Poikkeuksellisen suuresta lumien määrästä ja vesistöjen paksusta jääpeitteestä johtuen kevättulvasta saattaa tulla keskimääräistä vaikeampi. Jääpadoista aiheutuneita tulvia on jo esiintynyt maakunnan eteläosissa. Jäiden irtoamista sekä paikallisia jääpatoja/ sulamisvesitulvia on odotettavissa viikonvaihteen aikana ja alkuviikosta myös mm. Temmes- Tyrnävä- ja Kiiminkijoelle.

Jokivarsien kiinteistöillä on hyvä varautua tulviin siirtämällä kosteudelle arkoja ja helposti tulvan mukaan lähtevää irtainta materiaalia kauemmas rannasta. Jo tavanomaisilla kevättulvilla kastumisvaarassa olleita rakennuksia on hyvä varautua suojaamaan tulvalta. Kiinteistön tulvasuojaus on ensisijaisesti kiinteistön omistajan tehtävä. Tilapäisen tulvasuojauksen toteutukseen on malli Talon tulvaturvallisuusoppaassa, joita on jaettu jokivarsien kiinteistöihin.

Tulva-alueella ja jääpatojen läheisyydessä liikkumista on vältettävä. Jääpadoista aiheutuvat jokien vedennousut ja virtausmuutokset voivat tapahtua nopeasti. Erityisesti on vältettävä tulvavirtaamissa kävelyä tai ajamista.

Lisätietoja tulviin varautumisesta

Jakolinkki

Tervetuloa sivuillemme

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on yksi Suomen 22 pelastuslaitoksesta. Tuotamme alueellamme lakisääteiset onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelut. 

Palvelutuotannosta vastaa noin 385 päätoimista ja noin 380 sivutoimista työntekijää. Nopean avunsaannin turvaa onnettomuusuhkien ja palvelukysynnän tarpeiden mukaisesti sijoitetut 21 paloasemaa.

Turvallisuutta yhteistyössä yritysten, laitosten, yhteisöjen ja Sinun kanssa. Inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti.

 

Seuraa arkeamme ja löydä hyödyllisiä vinkkejä arjen turvallisuuden parantamiseen sosiaalisen median kanavistamme

         

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Oulu-Koillismaa Rescue Department

Käyntiosoite (hallinto):
Kiviharjunlenkki 1 E, Oulu

Puh. (08) 558 410 (vaihde)
Faksi (08) 557 2580

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Virallinen posti:

Oulun kaupungin kirjaamo
Postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55A, Oulu
Sähköposti: kirjaamo(at)ouka.fi

Yhteys palotarkastajiin:

Riskienhallinnan sähköpostiosoite okpl.riskienhallinta(at)ouka.fi

Päivystävä palotarkastaja, arkisin klo 8:30 - 15:30, puh. 08 5584 1380

 

Tarkemmat yhteystiedot