Ilotulitteiden myyjät

Yksityiseen kulutukseen tarkoitettujen ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään kuukausi ennen varastoinnin aloittamista ("Kemikaaliturvallisuuslaki" 3.6.2005/390 § 63). Ilmoituksen saatuaan pelastusviranomainen tekee asiasta päätöksen, jossa varastoinnille ja myynnille voidaan asettaa tarpeelliseksi katsottavia ehtoja/rajoituksia.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myymälöissä olevia ilotulitteiden varastointikohteita. Ilmoitukset lähetetään Oulun kaupungin kirjaamoon osoitteella Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki (käyntiosoite on Kansankatu 55A, Oulu) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)ouka.fi ja osoitetaan Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen palotarkastaja Katja Forsströmille. Ilotulitteiden varastointi- ja myyntipaikkojen tarkastukset suoritetaan myyntikaudella joulun välipäivinä 27.-31.12.

Ilotulitteiden valmistusta, maahantuontia, varastointia, myyntiä ja käyttöä koskevat säädökset ja ohjeet on koostettu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) oppaaseen, jonkä löydät tästä. Oppaassa on huomioitu, mm. viimeisimmät räjähdeasetuksen muutokset. (räjähdeasetuksen 473/1993 muutosasetus 544/2012)

Pelastuslaitoksen ohjeet ilotulitteiden myyjille löydät tästä.

Ilmoituslomakkeen ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydestä löydät tästä.

Ilotulitteiden myyjille laaditun omavalvontalomakkeen löydät tästä.

Ilotulitemyynnin vastaavan hoitajan suostumuslomakkeen löydät tästä

Edellä mainitut ilmoitukset ja ja niistä tehdyt päätökset ovat voimassa toistaiseksi. Ilotulitevalvonta kuitenkin edellyttää, että ilotulitteiden varastoinnista saadaan tieto pelastuslaitokselle vuosittain. Vapaamuotoinen tiedote on tehtävä vähintään kuukausi ennen ilotulitteiden sesonkiluontoisen myynnin aloittamista. Tiedotteen voi lähettää sähköpostitse osoitteella katja.forsstrom(at)ouka.fi tai postitse osoitteella Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Palotarkastajat, PL 21, 90015 Oulun kaupunki. Jos myyntipiste ja/tai varastot ovat oleellisesti muuttuneet, on siitä tehtävä varsinainen ilmoitus liitteineen.