Ilotulituksen lupahakemus tehdään osoitteessa 

https://pelastustoimi.fi/asiointi/lomakkeet/ilmoitus-ilotulituksesta

 

Yleisimmin asetetut ehdot tai rajoitukset
*(Ehdot/rajoitukset tarkentuvat pelastusviranomaisen päätöksessä, joka toimitetaan postitse.)

 • Ilotulitteiden käyttöä ei yleensä hyväksytä klo 22:00 - 08:00 väliselle ajalle
 • Ilotulituksen ajankohta on ilmoitettava kahden tunnin tarkkuudella
 • Ilotulitus saa kestää enintään 15 minuuttia.
 • Ilotulitteet on ammuttava ilmoitetussa paikassa ja ilmoitettuna aikana.
 • Kesäaika: Ilotulitteita ei saa käyttää, jos alueella on voimassa metsä- tai ruohikkopalovaroitus. Ilotulituksen suorittaja on velvollinen tarkistamaan voimassa olevat varoitukset (esim. www.ilmatieteenlaitos.fi)
 • Ilotulitteiden käytössä on noudatettava tuotteen pakkauksessa esitettyjä käyttöohjeita.
 • Ilotulitteina saa käyttää vain yleiseen kulutukseen hyväksyttyjä tuotteita.
 • Ilotulitteet on ammuttava vähintään 15 metrin etäisyydellä rakennuksista. Kerrostaloalueilla ampumispaikan etäisyys rakennuksiin on oltava vähintään rakennusten korkeuden verran, kuitenkin vähintään 15 metriä.
 • Ilotulitteita ei saa ampua rakennusten katoilta, parvekkeilta, terasseilta tms.
 • Ilotulitteita ei saa suunnata tai heittää ihmisiä tai rakennuksia kohti, eikä niitä saa käyttää yleisön joukossa.
 • Ilotulitteita ei saa luovuttaa alaikäisille eikä päihtyneille henkilöille.
 • Ilotulitteiden käyttäjä on vastuussa niiden oikeasta käytöstä samoin kuin niiden käytössä sattuneista vahingoista.
 • Punaisia hätäraketteja ei saa ampua.
 • Ilotulitteen sytyttäjän on käytettävä suojalaseja.
 • Tiedota ilotulituksesta ilotulituspaikan lähinaapureita. Huomioi erityisesti mahdolliset eläintilat, hevostallit, maneesit jne., joissa ilotulitteista säikähtänyt eläin voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Yhteystiedot

Päivystävä palomestari
044-703 8621

Palotarkastajat:
Päivystävä palotarkastaja

arkisin klo 8:30 - 15:30

Puh. 08 5584 1380

Päivystävän palotarkastajan numerosta saat neuvontaa rakenteelliseen paloturvallisuuteen ja valvontaan liittyen.

Sähköposti okpl.riskienhallinta(at)ouka.fi

 

Resurssitoimisto:

Arkisin klo 7:30 - 15.30

Puh. 08 5584 1390

 

Yhteys paloasemiin:

Paloasemien yhteystiedot

 

Käyntiosoite (hallinto):
Linnanmaan paloasema
Elektroniikkatie 1, Oulu

Puh. (08) 558 410 (puhelinvaihde)

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@ouka.fi

 

Virallinen posti:

Oulun kaupungin kirjaamo
Postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55A, Oulu
Sähköposti: kirjaamo(at)ouka.fi

 

Tarkemmat yhteystiedot