Ilotulitus muulloin kuin 31.12. klo 18:00 - 1.1. klo 02:00

Innokkaimpien ilotulittajien juhla-aikaa on vuodenvaihde. Juhla jää kuitenkin lyhyeksi, sillä ilotulitteiden käyttö on sallittua vain 31.12. klo 18:00 ja 1.1. klo 2:00 välisenä aikana eli uudenvuodenyönä.

Poikkeuksiakin on. Jos haluat ampua ilotulitteita muuna kuin edellä mainittuna aikana, on siitä tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle. Pelastusviranomainen tekee ilmoituksesta kirjallisen päätöksen, johon sisältyy ilotulitusta koskevia turvallisuusohjeita ja usein myös joitain rajoituksia. Ilotulitus voidaan myös kieltää, jos siitä paikka ja/tai ajankohta huomioiden voi aiheutua vaaraa.

Ilotulituslupa myönnetään yleensä erilaisia yksityisiä juhlatilaisuuksia varten, jos ilotulituspaikka ja sääolosuhteet ovat sellaiset, että ilotulitus voidaan suorittaa turvallisesti.

Ilmoitus on tehtävä vähintään viisi vuorokautta ennen suunniteltua ilotulituksen ajankohtaa. Täytä ilmoitus omalta osaltasi ja lähetä se pelastusviranomaiselle päätöstä varten. Ilmoituksessa on valmiiksi yleisimmät rajoitukset ilotulitteiden käytölle.

Ilotulitteiden käyttöä koskevan ilmoituksen voit tehdä tästä.

Käytettävien ilotulitteiden on oltava yleiseen kuluttajakäyttöön hyväksyttyjä. Punaiset hätäraketit ovat hätätilanteita varten, eikä niitä ei saa käyttää kuin välittömässä hätätilanteessa.

Kun ilotulitteita käytetään muussa tilaisuudessa kuin yksityisen henkilön järjestämässä yksityistilaisuudessa, kysymyksessä on ilotulitusnäytös, johon on lupa haettava poliisilta.

 

VENETSIALAISET 27.8.2022

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on tehnyt Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 92 §:ään perustuvan päätöksen, jolla sallitaan ns. venetsialaisviikonlopun yksityinen ilotulitus ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilotulitusilmoitusta. Lupa on voimassa 27.8.2020 klo 18:00-24:00 välisen ajan. Päätös koskee koko Oulu-Koillismaan pelastustoimen aluetta seuraavin poikkeuksin:

  • Päätös on voimassa vain taajama-alueiden ulkopuolella.
    Taajama-alueilla ei saa suorittaa ilotulitusta ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta ja pelastusviranomaisen päätöstä.
  • Päätös ei koske lentokentästä johtuen entisen Oulunsalon kunnan aluetta.
    Entisen Oulunsalon kunnan alueella ei saa suorittaa ilotulitusta ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta ja pelastusviranomaisen päätöstä.
  • Päätös ei koske lentokentästä johtuen aluetta, joka on noin 5 km säteellä Kuusamon lentokentästä.
    Kyseisellä alueella ei saa suorittaa ilotulitusta ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta ja pelastusviranomaisen päätöstä.

Päätökseen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnakseen 044 703 8608 tai palotarkastaja Katja Forsströmiin 044 703 8685.

Päivitetty 17.8.2022

Pidä huolta hankkimistasi ilotulitteista

Ilotulitteet aiheuttavat vuosittain useita onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Tuotteet ovat vaarallisia lapsille. Huolehdi, että lapset eivät saa ilotulitteita haltuunsa.