Ilotulitus muulloin kuin 31.12. klo 18:00 - 1.1. klo 02:00

Innokkaimpien ilotulittajien juhla-aikaa on vuodenvaihde. Juhla jää kuitenkin lyhyeksi, sillä ilotulitteiden käyttö on sallittua vain 31.12. klo 18:00 ja 1.1. klo 2:00 välisenä aikana eli uudenvuodenyönä.

Poikkeuksiakin on. Jos haluat ampua ilotulitteita muuna kuin edellä mainittuna aikana, on siitä tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle. Pelastusviranomainen tekee ilmoituksesta kirjallisen päätöksen, johon sisältyy ilotulitusta koskevia turvallisuusohjeita ja usein myös joitain rajoituksia. Ilotulitus voidaan myös kieltää, jos siitä paikka ja/tai ajankohta huomioiden voi aiheutua vaaraa.

Ilotulituslupa myönnetään yleensä erilaisia yksityisiä juhlatilaisuuksia varten, jos ilotulituspaikka ja sääolosuhteet ovat sellaiset, että ilotulitus voidaan suorittaa turvallisesti. 

Ilmoitus on tehtävä vähintään viisi vuorokautta ennen suunniteltua ilotulituksen ajankohtaa. Täytä ilmoitus omalta osaltasi ja lähetä se pelastusviranomaiselle päätöstä varten. Ilmoituksessa on valmiiksi yleisimmät rajoitukset ilotulitteiden käytölle.

Ilotulitteiden käyttöä koskevan ilmoituksen voit tehdä tästä.

Käytettävien ilotulitteiden on oltava yleiseen kuluttajakäyttöön hyväksyttyjä. Punaiset hätäraketit ovat hätätilanteita varten, eikä niitä ei saa käyttää kuin välittömässä hätätilanteessa. 

Kun ilotulitteita käytetään muussa tilaisuudessa kuin yksityisen henkilön järjestämässä yksityistilaisuudessa, kysymyksessä on ilotulitusnäytös, johon on lupa haettava poliisilta. 

 

Pidä huolta hankkimistasi ilotulitteista

Ilotulitteet aiheuttavat vuosittain useita onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Tuotteet ovat vaarallisia lapsille. Huolehdi, että lapset eivät saa ilotulitteita haltuunsa.