Korjausmääräys ja toiminnan keskeyttäminen

Jos valvontatehtävää suoritettaessa havaitaan, että pelastuslain tai -asetuksen velvoitteita ei ole noudatettu, määrää pelastusviranomainen puutteet korjattavaksi. Jos puutteita ei voi heti korjata, annetaan korjaamiselle määräaika.

Jos havaittu puutteellisuus tai virheellinen menettely aiheuttaa välittömän onnettomuusvaaran, voi pelastusviranomainen keskeyttää toiminnan välittömästi ja määrätä onnettomuuden ehkäisemiseksi välttämättömistä toimenpiteistä.     

Valvontakäynnin aikana havaitut puutteet voivat liittyä esimerkiksi ongelmiin kemikaalien asianmukaisessa säilyttämisessä.