Miltä väestönsuoja suojaa ja milloin sitä käytetään

Väestönsuojat antavat suojaa ionisoivalta säteilyltä, myrkyllisiltä aineilta, rakennussortumilta sekä asevaikutuksilta. Suojien käyttökuntoon laitto määrätään tilanteen niin edellyttäessä viranomaisten toimesta. Väestönsuojan ylläpitoa ja suojautumista varten on nimettävä väestönsuojan hoitaja ja hänen varamies.

Väestönsuojia sekä niissä olevaa suojelumateriaalia voidaan käyttää muuhun toimintaan, jos ne ovat viivytyksettä väestönsuojelun tarkoituksiin käytettävissä. Suojaa ei saa käyttää sellaiseen tarkoitukseen, mistä suojalle aiheutuu pysyviä haju-, pöly- tai likahaittoja tai rakenteellisia vaurioita. Puolet suojan lattia-alasta tulisi olla jatkuvasti vapaana tavaroista.