Nuohouksen valvonta

Nuohouksen toteutumista valvotaan mm. palotarkastusten yhteydessä. Nuohoojan on pyydettäessä esitettävä nuohousluettelo alueen pelastusviranomaiselle.

Lisätietoja nuohouksesta saat nuohoojilta tai kuntasi paloasemalta.

Nuohoukseen liittyvissä asioissa voit myös ottaa yhteyttä pelastuslaitoksen riskianhallintapäällikköön.