Nuohous - Oulu-Koillismaan pelastuslaitos - Oulun kaupunki

Nouhous ja nuohouksen järjestäminen Nouhous ja nuohouksen järjestäminen

Nuohouksen järjestämistavasta päättää pelastuslain 59 §:n mukaan alueen pelastustoimi. Alueen pelastustoimi voi alueellaan tai osassa sitä:

  1. tuottaa nuohouspalvelut itse
  2. hankkia nuohouspalvelut muulta palvelujen tuottajalta tai (ns. piirinuohous)
  3. sallia rakennuksen omistajan tai haltijan sopia nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa (ns. vapaan kilpailun periaate)

Jos nuohouspalvelut järjestetään kohdan 1 tai 2 mukaisesti, päättää alueen pelastustoimi myös nuohouksesta perittävästä maksusta.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella on käytössä kohdan 2 mukainen piirinuohousjärjestelmä. Pelastustoimialue on jaettu 24 nuohouspiiriin, joiden nuohoamisesta on tehty nuohoussopimukset nuohouspalvelujen tuottajien ja pelastuslaitoksen kesken. Sopimusperusteisessa piirinuohouksessa toimii tällä hetkellä 16 nuohousalan yrittäjää. Nuohous työllistävyys on noin 35 henkilötyövuotta.

Piirinuohoojilta ja heidän palveluksessaan olevilta nuohoojilta edellytetään pelastuslain 63 §:n mukaista nuohoojan ammattitutkintoa.

Yhteystiedot

Oulu-Koillismaan pelastustoimialueella toimivien piirinuohoojien yhteystiedot löydät tästä.