Nuohousvälit

Nuohouksen määrävälit on esitetty sisäasianministeriön nuohousta koskevassa asetuksessa (29.6.2005).

  • Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Suuluukuttoman tulisijan (avotakka) tulipesää ei nuohota, ellei siitä erikseen sovita.
  • Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Tämän ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja.
  • Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein.
  • Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava vuoden välein.

Nuohousta koskevat säädökset

Pelastuslaki (379/2011):
13 §, 27 §, 59-63 §

SM:n asetus nuohouksesta (539/2005)