Onnettomuuksien ehkäisy

Onnettomuuksien ehkäisyn tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien määrän vähentäminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen rajoittaminen.

Pelastuslaitoksen henkilökunta neuvoo ja opastaa rakennusten palo- ja henkilöturvallisuuden suunnittelussa, antaa lausuntoja rakennuslupa-asiakirjoista sekä osallistuu rakennusten käyttöönottotarkastuksiin. Palo- ja henkilöturvallisuuden valvonta jatkuu rakennuksen valmistuttua määrävälein suoritettavina palotarkastuksina sekä eri henkilöryhmille suunnattuna neuvontana, valistuksena ja koulutuksena.

Onnettomuuksien ehkäisyyn sisältyy mm:

  • Rakenteellinen palonehkäisy
  • Valvonta eli palotarkastustoiminta
  • Nuohouspalveluiden järjestäminen
  • Turvallisuusviestintä (valistus, neuvonta ja koulutus)
  • Kemikaalivalvonta (vähäinen teollinen käyttö ja varastointi)
  • Onnettomuusuhkien ja onnettomuuksien määrän ja syiden kehityksen seuranta sekä tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen onnettomuuskien ehkäisemiseksi
  • Erilaiset lupa-asiat

Palotarkastukseen ja valvontaan liittyvät ohjeet

Valvontasuunnitelma vuodelle 2019

Omatoimisen varautumisen auditointimateriaali

Ohje palotarkastukseen osallistuville

Turvallisuustiedotteet

Turvallisuustiedote vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuuksien varalta (PDF)