Ensihoidon työharjoittelu Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella on vuosittain useita terveydenhuoltoalan opiskelijoita suorittamassa opintoihin kuuluvaa työssäoppimisjaksoa. Maantieteellisesti laaja ensihoidon palvelutuotantoalue jakaantuu kolmeen alueeseen (EH-Oulu, EH-Etelä, EH-Itä) sisältäen yhteensä 14 ensihoidon asemapaikkaa (yleisimmin paloasemia).

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen vapaita ensihoidon harjoittelupaikkoja voit tiedustella sähköpostitse osoitteella okpl.ehopiskelijat@ouka.fi. Muista mainita harjoittelupaikkaa tiedustellessasi, onko kyseessä perus- vai hoitotason ensihoidon harjoittelu, harjoittelun pituus sekä alue, jolla haluaisit harjoittelun suorittaa. Huomaa, että Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ensihoidossa ei ole mahdollista suorittaa oppisopimustutkintoja.

Ensihoitoalueen opiskelijavastaava vastaa viestiisi. Mikäli harjoittelupaikka järjestyy, portfolio, oma esittely ja lähtötason arviointi tulee lähettää sähköpostitse alueen opiskelijavastaavalle hyvissä ajoin, viimeistään kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkua. Viestiin on hyvä liittää myös harjoittelun tavoitteet. Opiskelijavastaava toimittaa ne edelleen ohjaajallesi.

Ensihoidon työharjoittelua koskevat tiedustelut sähköpostitse osoitteella okpl.ehopiskelijat@ouka.fi