Paloilmoitinlaitteistot

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella on noin 730 hätäkeskukseen liitettyä paloilmoitinlaitteistoa. Laitteiston tarkoituksena havaita syttyvä tulipalo mahdollisimman nopeasti, varoittaa palosta kiinteistössä sekä välittää palotieto hätäkeskukseen. Valtaosa laitteistoista on ainoastaan palonilmaisuun perustuvia. Osaan laitteistoista liittyy myös automaattinen sammutuslaitteisto.

Automaattisen paloilmoitin- ja/tai sammutuslaitteiston asentaminen kiinteistöön perustuu usein kohteen henkilöturvallisuus- tai omaisuusvahinkoriskeihin. Lähtökohtana on mm. Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudestaPalotekniikan lisäämiseen voidaan päätyä myös pelastuslain (379/2011) 18-21 §:n tarkoittaman poistumisturvallisuusselvityksen perusteella (hoito-ja huoltolaitokset, erityisryhmien asumisyksiköt ym.).

Automaattinen paloilmoitin- ja/tai sammutuslaitteisto voi olla myös omaehtoinen. Kyseessä on laitteisto, joka ei perustu rakennuslupaan tai viranomaisen vaatimukseen. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos hyväksyy näiden omaehtoisten laitteistojen liittämisen hätäkeskukseen, jos laitteistot on toteutettu ja niitä ylläpidetään kyseisiä laitteistoja koskevien vaatimusten mukaisesti. Rakentamismääräyksiin tai viranomaisvaatimukseen perustuvat laitteistot liitetään aina hätäkeskukseen (huom. tämä ei koske palovaroittimia eikä palovaroitinjärjestelmiä).

Hätäkeskuslaitoksen ohjeet paloilmoitinlaitteiston liittämisestä hätäkeskukseen löydät tästä.

 

Paloilmoitinlaitteistojen toteutuspöytäkirjat

Paloilmoitinlaitteiston toteutuspöytäkirja on mm. paloilmoittimen suunnittelua, asennusta, käyttöönottoa ja kunnossapitoa koskeva asiakirja. Pöytäkirjan täyttämisestä huolehtii yleensä paloilmoitinlaitteiston asennusliike. Muita osapuolia ovat mm. kiinteistön omistaja, sähköurakoitsija, puhelinoperaattori ja pelastuslaitos. Pelastuslaitos on mukana ainakin paloilmoitinlaitteiston perusmäärittelyjen ja operatiivisten määrittelyjen kirjaamisessa.

Toteutuspöytäkirjan laatimiseen liittyvissä asioissa (pelastuslaitoksen osuus pöytäkirjassa) sinua auttavat pelastuslaitoksen palotarkastajat. Yhteystietoihin pääset tästä.

 

Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

Automaattiselle paloilmoitinlaitteistolla ja sammutuslaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastus. Tarkastuksella varmistetaan, että laitteisto on toimintakuntoinen ja vastaa suunnittelusta ja asentamisesta annettuja vaatimuksia. Käyttöönottotarkastus on tilattava Tukesin (Turvallisuus- ja kemikaaliviraston) hyväksymältä tarkastuslaitokselta.

Laitteistoille on myös tehtävä määräaikaistarkastuksia ja laitteiston toimintakunnon varmistavia kuukausikokeiluja. Määräaikaistarkastukset tilataan tarkastuslaitokselta. Kuukausikokeilut tekee laitteiston hoitaja (talonmies, kiinteistönhoitaja, tms. henkilö, joka on saanut koulutuksen laitteiston ylläpitoon).

Automaattisen paloilmoitinlaitteiston määräaikaistarkastusväli (yleensä)

 • 3 vuoden välein
  Henkilöturvallisuuskohteet (hoito- ja huoltolaitokset, hotellit, ym) ja kohteet, joihin liittyy merkittävä palovaara. Kohteet, joissa laitteisto on rakennusluvan ehtona.

 • 5 vuoden välein
  Muut kohteet

Automaattisen sammutuslaitteiston määräaikaistarkastusväli (yleensä

 • 2 vuoden välein
  Sammutuslaitteistolla varustetut kohteet yleensä

 • 4 vuoden välein
  Asuinrakennuksiin asennetut sammutuslaitteistot ja kaasusammutuslaitteistot

Luettelo Tukesin hyväksymistä tarkastuslaitoksista ja hyväksytyistä paloilmoitinlaitteistojen ja sammutuslaitteistojen asennusliikkeistä

Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastusten pöytäkirjakopiot on lähetettävä tarkastuslaitoksen toimesta pelastuslaitokselle. Oulu-Koillismaan pelastustoimialueella pöytäkirjat lähetetään osoitteella okpl.riskienhallinta(at)ouka.fi tai postitse osoitteella Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Palotarkastajat, PL 21, 90015 Oulun kaupunki.

Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastusten toteutumista sekä pöytäkirjoihin kirjattujen puutteiden korjaamista valvotaan mm. palotarkastusten yhteydessä.