Paloriskiasunnot

Ilmoitus ilmeisestä palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä

Jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin saavat tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisestä palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä.

Ilmoitustietojen avulla on tarkoitus ehkäistä ennalta onnettomuuksia jotka voivat aiheutua riskiryhmään kuuluvan asukkaan toiminnasta. Ilmoittamalla kohteen mahdollisista palo- ja onnettomuusvaaroista työntekijä turvaa oman oikeusturvansa täyttäen pelastuslain 42 § ilmoitusvelvollisuuden. Jos on epävarma siitä, tulisiko tietyissä tilanteissa tehdä ilmoitus, voi kysyä neuvoa alueen pelastusviranomaiselta henkilöimättä kohdetta.

Ilmoituksen voit tehdä pelastustoimen sivustolla olevalla lomakkeella.

Hätätilanteessa hälytä apua hätänumerosta 112