Pelastuslaitos

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on kuntien muodostama voittoa tavoittelematon liikelaitos osana Oulun kaupungin organisaatiota.

Pelastustoimialueen muodostavat Hailuoto, Ii, Kempele, Kuusamo, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Tyrnävä ja Utajärvi. 

Pelastuslaitoksen tehtävät on määritelty pelastuslaissa (379/2011) ja Valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (406/2011). Tehtäviä on annettu myös mm. öljyvahinkojen torjuntaa ja kemikaaliturvallisuutta koskevassa lainsäädännössä. Tärkeimmät tehtäväkokonaisuudet ovat:

  • Pelastuslain ja -asetuksen noudattamisen valvonta.
  • Muun lainsäädännön noudattamisen valvonta siltä osin, kuin tehtävä kuuluu pelastustoimelle.
  • Omatoimisen onnettomuuksien ehkäisyn, onnettomuuksiin varautumisen ja onnettomuustilanteissa toimimisen tukeminen (valistus, neuvonta ja koulutus)
  • Onnettomuus- ja vaaratilanteiden edellyttämä kiireellinen pelastustoiminta
  • Ensihoitopalvelun tuottaminen PPSHP:n kanssa tehtyjen yhteistoimintasopimusten mukaisesti 

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen palveluksessa on noin 375 vakinaista ja noin 380 sivutoimista työntekijää (vapaaehtoispalokunnat ja henkilökohtaisesti toimenpidepalkattu henkilöstö). Pelastustoimen tehtäviä hoidetaan 21:ltä paloasemalta. Pelastustoimialueen pinta-ala on noin 23 150 km² ja asukasmäärä noin 285 000.

Pelastuslaitoksen organisaatio (PDF) 

Palvelutasopäätös vuosille 2017-2020

Pelastustoimen palvelutason on vastattava paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasosta päätetään pelastuslain (379/2011) 28 -29 §:n mukaisessa palvelutasopäätöksessä. Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen vuosia 2017-2020 koskevan palvelutasopäätöksen löydät alla olevista linkeistä.

Palvelutasopäätös
Liite 1
Liite 2
Perustelumuistio

 

Pelastuslaitoksen johtokunta kaudella 2017-2020

Pelastuslaitoksen ylimpänä monijäsenisenä pelastusviranomaisena toimii Oulun kaupunginhallituksen nimeämä johtokunta. 

Johtokunnan kokoonpano

Johtokunnan esityslistat ja pöytäkirjat

 

Yhteistoimintasopimus

Pelastuslain (379/2011) 24 §:n mukaan pelastustoimialueen kunnilla tulee olla sopimus pelastustoimen järjestämisestä.

Yhteistoimintasopimus

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Yhteystiedot

 

Palotarkastajat:

Päivystävä palotarkastaja, arkisin klo 8:30 - 15:30

 Puh. 08 5584 1380

Sähköposti okpl.riskienhallinta(at)ouka.fi

Resurssitoimisto:

Arkisin klo 7:30 - 15.30

Puh. 08 5584 1390

Yhteys paloasemiin:

https://www.ouka.fi/oulu/pelastuslaitos/paloasemat

Käyntiosoite (hallinto):
Kiviharjunlenkki 1 E, Oulu

Puh. (08) 558 410 (Oulun kaupungin vaihde)

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Virallinen posti:

Oulun kaupungin kirjaamo
Postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55A, Oulu
Sähköposti: kirjaamo(at)ouka.fi

 

Tarkemmat yhteystiedot