Pelastuslaitos

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on kuntien ylläpitämä, voittoa tavoittelematon liikelaitos osana Oulun kaupungin organisaatiota. Pelastustoimialueen muodostavat Hailuoto, Ii, Kempele, Kuusamo, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi ja Vaala.

Pelastustoimialueen karttaan voit tutustua seuraavasta linkistä:
Oulu-Koillismaan pelastustoimialue

Pelastuslaitoksen tehtävät on määritelty pelastuslaissa (379/2011) ja Valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (407/2011). Tehtäviä on annettu myös mm. kemikaaliturvallisuutta koskevassa lainsäädännössä.
Tärkeimmät tehtäväkokonaisuudet ovat:

  • Pelastuslain ja -asetuksen noudttamisen valvonta.
  • Muun lainsäädännön noudattamisen valvonta siltä osin, kuin tehtävä kuuluu pelastustoimelle.
  • Omatoimisen onnettomuuksien ehkäisyn, onnettomuuksiin varautumisen ja onnettomuustilanteissa toimimisen tukeminen (valistus, neuvonta ja koulutus).
  • Onnettomuus- ja vaaratilanteiden edellyttämä kiireellinen pelastustoiminta.
  • Ensihoitopalvelua tukevan ensivastetoiminnan tuottaminen PPSHP:n kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen palveluksessa on noin 185 vakinaista ja noin 380 sivutoimista työntekijää (sopimushenkilöstö). Pelastustoiminnan tehtäviä suoritetaan 22:lta paloasemalta. Pelastustoimialueen pinta-ala ilman merialueita on noin 24 900 km² ja asukasmäärä noin 294 000.

Pelastuslaitoksen organisaatio (PDF) 

Palvelutasopäätös vuosille 2021-2024

Pelastustoimen palvelutason on vastattava paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasosta päätetään pelastuslain (379/2011) 28 -29 §:n mukaisessa palvelutasopäätöksessä. Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen vuosia 2021-2024 koskevan palvelutasopäätöksen löydät alla olevista linkeistä.

Palvelutasopäätös
Liite 1
Liite 2
Riskianalyysi

 

Pelastuslaitoksen johtokunta kaudella 2017-2020

Pelastuslaitoksen ylimpänä monijäsenisenä pelastusviranomaisena toimii Oulun kaupunginhallituksen nimeämä johtokunta. 

Johtokunnan kokoonpano

Johtokunnan esityslistat ja pöytäkirjat

 

Yhteistoimintasopimus

Pelastuslain (379/2011) 24 §:n mukaan pelastustoimialueen kunnilla tulee olla sopimus pelastustoimen järjestämisestä.

Yhteistoimintasopimus

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Yhteystiedot

Päivystävä palomestari
044-703 8621

Palotarkastajat:
Päivystävä palotarkastaja

arkisin klo 8:30 - 15:30

Puh. 08 5584 1380

Päivystävän palotarkastajan numerosta saat neuvontaa rakenteelliseen paloturvallisuuteen ja valvontaan liittyen.

Sähköposti okpl.riskienhallinta(at)ouka.fi

 

Resurssitoimisto:

Arkisin klo 7:30 - 15.30

Puh. 08 5584 1390

 

Yhteys paloasemiin:

Paloasemien yhteystiedot

 

Käyntiosoite (hallinto):
Linnanmaan paloasema
Elektroniikkatie 1, Oulu

Puh. (08) 558 410 (puhelinvaihde)

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@ouka.fi

 

Virallinen posti:

Oulun kaupungin kirjaamo
Postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55A, Oulu
Sähköposti: kirjaamo(at)ouka.fi

 

Tarkemmat yhteystiedot