Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka toimii omatoimisen varautumisen työvälineenä. Omatoimisella varautumisella tarkoitetaan tässä yhteydessä toimia, joilla tunnistetaan riskitekijöitä, ennalta ehkäistään onnettomuus- ja vaaratilanteita, vähennetään onnettomuuksien seurauksia, varaudutaan onnettomuuksiin ja osataan toimia oikein, jos onnettomuus kuitenkin toteutuu.

Huolellisesti laaditulla ja ajantasaisella pelastussuunnitelmalla on todellista hyötyä turvallisuuden edistämiseen. Pelastussuunnitelman laadintavelvoitteesta säädetään pelastuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta.

 

Olemme laatineet valmiit pohjat yrityksen/laitoksen, taloyhtiön sekä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmille, löydät ne Materiaalipankistamme.

Omatoiminen varautuminen

Pelastussuunnitelma on omatoimisen varautumisen työkalu - ennakointia, jolla vähentämään onnettomuuksien todennäköisyyttä ja seurauksia ja varaudutaan toimimaan hätätilanteissa.

Lainsäädännön mukaan esim. pelastuslaitosta hälytetään vasta, kun tulipalo, muu onnettomuus tai niiden uhka vaatii kiireellisiä toimenpiteitä ihmisen hengen tai terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojaamiseksi tai pelastamiseksi eivätkä toimenpiteet ole onnettomuuden tai sen uhan kohteeksi joutuneen omin toimin hoidettavissa tai kuulu muun viranomaisen tai organisaation hoidettavaksi. (PelL 32 §)