Vastuu pelastustoimen palveluiden järjestämisestä on siirtynyt hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.  

Pohjois-Pohjanmaalla puhutaan jatkossa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimesta, jossa pelastustoimen palveluita tuottaa Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen sivuille voit siirtyä klikkaamalla tätä tekstiä.

 

Sammutus- ja pelastustoiminta

Pelastustoiminta on pelastuslaitoksen ehkä näkyvimpiä tai ainakin "kuuluvimpia" tehtäviä. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos suorittaa vuosittain noin 4 200 pelastustoimeen kuuluvaa hälytystehtävää. Tehtäviin lähdetään 21 paloasemalta. Tehtävänä voi esimerkiksi:

 • Tulipalo
  (rakennus-, liikenneväline-, maastopalo tai muu tulipalo)
 • Liikenneonnettomuus
  (tie-, rautatie-, lento- tai vesiliikenneonnettomuus)
 • Pelastustehtävä
  (ihmisen tai eläimen pelastaminen)
 • Muu onnettomuus
  (räjähdys, luonnononnettomuus, vaarallisten aineiden onnettomuus)
 • Torjuntatehtävä
  (öljyntorjunta, vahingontorjunta)
 • Tarkistus- tai varmistustehtävä
  (paloilmoitinlaitteistojen antamat ilmoitukset, savuhavainnot, ...)
 • Ensivastetehtävä
  (ensihoitopalvelua tukeva pelastustoimen tehtävä)
 • Avunanto- tai virka-aputehtävä

Pelastuslaitoksen jatkuva päivystysvahvuus on keskimäärin 1+4+20 (päällystö, alipäällystö, miehistö). Varallaolovahvuus on noin 3+12+24. Pelastuslaitoksen hälytysohjeet on suunniteltu siten, että kohteeseen hälytetään aina lähin ja tarkoituksenmukaisin apu riippumatta pelastuslaitosten hallinnollisista aluerajoista.

Valtakunnalliset pelastustoimen tilastot: www.pelastustoimi.fi/tietopankki/tilastot
 

Yleinen hätänumero 112

Turvallisuustiedotteet

Turvallisuustiedote vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuuksien varalta (PDF).