Pientalon omavalvonta

Mitä omavalvonta on?

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella suoritetaan vuoden 2018 lopulla pientalojen omavalvonnan käyttöönotto. Omavalvonnalla tarkoitetaan kiinteistöjen omistajien tai haltijoiden itsensä suorittamaa paloturvallisuuden arviointia pelastuslaitoksen lähettämän ohjeistuksen avulla. Omavalvonta kohdistuu vuosittain vaihtuvalle alueelle.

Miten omavalvonta toteutetaan?

Pelastuslaitos lähettää omavalvonta-aineiston, jonka avulla omavalvonnan tekeminen on helppoa.

Kiinteistön omistajalla on vastuu kiinteistön turvallisuudesta. Omavalvonta suoritetaan totuudenmukaisesti, jos omaa turvallisuutta arvostetaan. Toisin sanoen virheellisesti täytetty lomake tekee vain hallaa kiinteistön omistajalle tai haltijalle itselleen.

Mitä rakennuksessa pitää tehdä?

Paloturvallisuusoppaan avulla täytettävä tarkastuslomake tulee palauttaa pelastuslaitokselle kuukauden kuluessa kirjeen vastaanottamisesta.

Kirjeen mukana tuleva Pientalon paloturvallisuusopas on tehty neuvojen antamiseksi asumisen turvallisuuteen ja helpottamaan omatarkastuslomakkeen täyttämistä. Opas kannattaa säilyttää ja esimerkiksi liittää kodin huoltokirjaan.

Mitä omavalvonnan jälkeen?

Palautetuista tarkastuslomakkeista arvioidaan mahdollisen korjausmääräyksen tai pelastusviranomaisen suorittaman palotarkastuksen tarve. Palotarkastuksia tullaan tekemään kuitenkin myös pistokoeluonteisesti valvonnan kohteena oleviin kiinteistöihin.

Pelastuslaitos toivoo, että omavalvontalomakkeita palautuu mahdollisimman hyvin ja että oppaasta on apua kodin turvallisuuden parantamisessa.

Mitä jos?

Jos sinulla tulee kysymyksiä omavalvontaan liittyen, tai olet kadottanut pelastusviranomaisen lähettämän materiaalin omavalvontaan liittyen, ota yhteyttä sähköpostitse okpl.riskienhallinta[at]ouka.fi tai soittamalla päivystävälle palotarkastajalle numeroon 08 - 5584 1380

Pientalojen omavalvontaa varten on laadittu paloturvallisuusopas, joka helpottaa omavalvonnan suorittamista.

Pientalon paloturvallisuusopas (PDF)

         

Jos olet saanut pientalon omavalvontaan liittyvän kirjeen, pääset sähköiseen omavalvontalomakkeeseen painamalla alla olevaa kuvaketta