Poistumisturvallisuusselvitys

Poistumisturvallisuusselvitys on tarkoitettu toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden paloturvallisuuden suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon apuvälineeksi.

Pelastuslain (379/2011) 18 ja 19 § edellyttävät poistumisturvallisuusselvityksen laatimista sairaaloissa, vanhainkodeissa ja muussa laitoshuollossa, suljetuissa rangaistuslaitoksissa ja muissa näihin verrattavissa kohteissa (hoitolaitokset) sekä asumisyksikön muotoon järjestetyissä palvelu- ja tukiasunnoissa ja muissa näihin verrattavissa asuinrakennuksissa ja tiloissa, joissa asuvien toimintakyky on tavanomaista huonompi (palvelu- ja tukiasuminen).

Poistumisturvallisuusselvityksellä toiminnanharjoittaja osoittaa turvallisen poistumisen vaatimuksen täyttyvän. 

Pelastusviranomainen arvioi toimitetun poistumisturvallisuusselvityksen perusteella, täyttääkö poistumisturvallisuus pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset. Jos poistumisturvallisuudessa havaitaan puutteita, on toiminnanharjoittajan laadittava asetetussa määräajassa suunnitelma poistumisturvallisuuden saattamiseksi lain vaatimalle tasolle.

Poistumisturvallisuusselvityksen laadinnassa voi käyttää apuna Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK:n) julkaisemaa poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopasta (SPEK opastaa 31) ja sieltä löytyvää poistumisturvallisuusselvityslomaketta. 

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä vähintään 3 vuoden välein tai toiminnan oleellisesti muuttuessa. Päivityksen pelastusviranomaiselle voi toimittaa käyttäen poistumisturvallisuuden päivitysilmoitus -lomaketta.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueen poistumisturvallisuusselvitykset toimitetaan keskitetysti palotarkastusinsinööri Jarkko Heikkiselle 
jarkko.heikkinen(at)ouka.fi
puh: 044-703 8684