Rakenteellinen palonehkäisy

Rakenteellisen palonehkäisyn tavoitteena on varmistaa, että kaavoituksessa, uusien rakennuksien rakentamisessa ja vanhojen remontoimisessa huomioidaan palo- ja henkilöturvallisuusasiat sekä pelastuslaitoksen toimintamahdollisuudet mahdollisissa hätätilanteissa.

Ole yhteydessä oman kuntasi pelastusviranomaiseen, kun tarvitset neuvoa rakentamiseen tai rakennuslupaan liittyvissä palo- ja henkilöturvallisuusasioissa. Tarvittessa voit ottaa yhteyttä myös Oulun paloaseman palotarkastajiin tai palotarkastusinsinööriin. Oulun paloasemalla käsitellyt asiat ja tehdyt lausunnot annetaan tiedoksi kohdekunnan rakennustarkajalle ja pelastusviranomiselle.