Rakenteellinen väestönsuojelu

Väestönsuojien rakentamisvelvollisuudesta, suojien koosta ja rakenteellisista vaatimuksista säädetään pelastuslaissa (379/2011) (71-75§) ja valtioneuvoston asetuksessa väestönsuojista (408/2011). Säädöksiä tarkentaa mm. valtioneuvoston asetus väestönsuojan laitteista ja varusteista (409/2011) sekä sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojan laitteiden kunnossapidosta (506/2011).

Väestönsuojelun kansainvälinen tunnus