Rakenteellisen väestönsuojelun valvonta

Pelastuslaitos osallistuu väestönsuojien rakentamissuunnitelmien tarkastamiseen sekä suorittaa suojien käyttöönottotarkastuksia. Suojien perustarkastus suoritetaan palotarkastusten yhteydessä. Pelastuslaitos järjestää lisäksi koulutusta väestönsuojien hoitajille.

Suojan rakenteisiin, koneisiin ja laitteisiin ei saa vastaanottotarkastuksen jälkeen tehdä muutoksia ilman rakennusviranomaisen lupaa.

Väestönsuojiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä ensisijaisesti oman kuntasi palotarkastajaan.